Iezechiil, cap. 22, 17-28, cf. LXX

17. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zicându-mi:

18. „Fiule al omului, iată, Mi s-a[u] făcut Mie [cei din] casa lui Israil amestecați toți [cu] aramă și [cu] fier și [cu] cositor și [cu] plumb[, iar] în mijloc este amestecat argintul!

19. Pentru aceasta, zi! «Acestea zice Domnul: <Pentru că v-ați făcut toți într-o adunătură, pentru aceasta Eu vă primesc pe voi întru mijlocul Ierusalimului,

20. precum primește argintul și arama și fierul și cositorul și plumbul întru mijlocul cuptorului, [ca] să sufle spre el focul[1] [și] să se topească[2]. Așa vă voi primi [și Eu] pe voi în[tru] urgia Mea și vă voi aduna și vă voi topi pe voi

21. și voi sufla asupra voastră cu focul urgiei Mele [καὶ ἐκφυσήσω ἐφ᾽ ὑμᾶς ἐν πυρὶ ὀργῆς Μου] și veți fi topiți în mijlocul său.

22. [Căci în] ce chip se topește argintul în mijlocul cuptorului, așa veți fi topiți [și voi] în mijlocul său. Și veți cunoaște că Eu, Domnul, am vărsat mânia Mea asupra voastră [ἐξέχεα τὸν θυμόν Μου ἐφ᾽ ὑμᾶς]>»”.

23. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zicându-mi:

24. „Fiule al omului, zi-i lui: «Tu ești pământul care nu se udă și nici ploaia [nu] a fost pe[ste] tine în ziua urgiei.

25. Ai cărui înaintemergători, în mijlocul său, [sunt] ca leii răcnind, apucând prăzi, sufletele mâncându-le cu stăpânire [ψυχὰς κατεσθίοντες ἐν δυναστεία], cinstirile luându-le cu nedreptate [τιμὰς λαμβάνοντες ἐν ἀδικίᾳ] și văduvele tale au fost înmulțite în mijlocul tău.

26. Și preoții săi[3] au lepădat legea Mea și spurcau cele sfinte ale Mele. Între cel Sfânt și cel spurcat nu deosebeau și [nici] între cel necurat și cel curat nu deosebeau. Și de la sabaturile Mele își ascundeau ochii lor [καὶ ἀπὸ τῶν σαββάτων Μου παρεκάλυπτον τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν] și [Eu] le spurcam în mijlocul lor [καὶ ἐβεβηλούμην ἐν μέσῳ αὐτῶν].

27. Și stăpânitorii săi[4], în mijlocul său, [erau] ca lupii apucând prăzi, [ca] să verse sânge, pentru ca să lăcomească [cu] lăcomie [ὅπως πλεονεξίᾳ πλεονεκτῶσιν].

28. Iar profeții săi[5], ungându-i pe ei, vor cădea, văzând cele deșarte, prezicând cele mincinoase, [dar] zicându-le: <Acestea zice Domnul>, [iar] Domnul nu a grăit [acestea].


[1] Spre cuptor.

[2] Metalele din cuptor, cele puse la topit.

[3] Ai Ierusalimului.

[4] Tot despre Ierusalim e vorba.

[5] Cei mincinoși, cei falși.