Predica la 28 de ani de la adormirea Sfântului Dumitru Teologul [5 octombrie 2021]

Iubiții mei[1],

Părintele nostru, al tuturor celor credincioși, Sfântul Dumitru Teologul, ne învață pe toți că nu locul unde îți scrii teologia contează, ci contează viața ta, a celui care scrii. Pentru că teologia se naște în adâncul sufletului tău, acolo unde tu te curățești, te luminezi și te sfințești continuu împreună cu Dumnezeu, făcându-te o lumină vie pentru toți.

Locurile pot fi neprimitoare, pentru că oamenii sunt neprimitori. Poți suferi mult pentru teologia pe care o scrii, dacă toți îți stau împotrivă, dar te poți și bucura mult, alături de toți, dacă teologia ta e înțeleasă ca o îmbrățișare a întregii Biserici.

Nu contează locul unde scrii, dar contează ca teologia ta să fie scrisă pe sursele Bisericii și în acord intern cu ele. În evlavie și în prietenie sfântă cu toți Sfinții lui Dumnezeu și respectând fiecare fărâmă a credinței cu sfințenie. Căci teologii trebuie să traducă sursele credinței, să le tâlcuiască prin luminarea lui Dumnezeu, să le sintetizeze cu atenție și cu evlavie, după care să le introducă în noi ecuații teologice, pentru ca mărturia credinței să fie spusă cu putere. Pentru că fiecare secol are nevoile sale specifice, are întrebările și neștiințele sale, iar fiecare teolog are mesajul său, unicitatea sa, modul său de a aborda lucrurile spre folosul Bisericii.

Și așa cum nu putem să-i preferăm doar pe unii dintre Sfinții Bisericii, tot la fel nu trebuie să-i preferăm doar pe unii dintre teologi, pentru că avem de învățat de la fiecare. Dar, când e vorba de marile sinteze teologice, de marile opere ale Bisericii, atunci nu putem să îi minimalizăm pe coloșii teologiei lui Dumnezeu, ci trebuie să îi punem în evidență cu putere. Căci ei sunt călăuzitorii noștri cei adevărați în viața cu Dumnezeu.

De aceea, cu multă evlavie și cu recunoștință vie, pentru tot ceea ce a făcut și face pentru Biserica lui Dumnezeu, îl cinstim astăzi pe Sfântul Dumitru, Preotul și Teologul cel Mare al Bisericii. Pe cel care îl putem privi de aproape, prin opera lui, pentru că opera unui teolog e adevărata lui inimă, e conștiința lui. Și dacă îl citim și îl aprofundăm în mod creator, dacă îi urmăm calea teologică, dar mergem și mai departe de cât a mers el, atunci îl cinstim pe el cu adevărat și îi suntem prieteni.

Căci Sfinții se bucură mult când învățăm de la ei, când ne rugăm lor, când îi cinstim prin cântări și prin iconizările pe care li le facem, când le aprofundăm opera, când le-o traducem în alte limbi, când mergem mai departe, tot mai departe, pe calea nevoinței teologice, pentru a împlini și alte nevoi ale Bisericii.

Și vă spuneam în predica mea de acum doi ani, din 2019[2], că la baza Dogmaticii mele stă o minune a Sfântului Dumitru în viața mea. Care, văzând nevoia mea profundă de claritate, de precizie, de amănunt, mi-a revelat inversul demersului său teologic: de a porni de la sursele credinței, de la firul ierbii, spre mari elaborări teologice și nu folosind de-a gata ideile teologice amplu elaborate de către Sfinții lui Dumnezeu. Dar când pornești de la Dumnezeiasca Scriptură spre Sfinții lui Dumnezeu, atunci vezi greul elaborării unei idei teologice, dar și cum se ajunge de la simplu la complex.

Sfântul Dumitru îl uimește pe cel neinițiat teologic cu complexitatea sa lingvistică și teologică și de aceea, acela crede, în mod fals, că teologia sa e „grea”. Dar, dacă acela ar lua fiecare pasaj al unei cărți a sa și l-ar transforma în gânduri simple, în afirmații sintetice, ar vedea că Sfântul Dumitru e foarte simplu și direct în teologia sa, în mesajul său teologic, dar limbajul său e adesea sofisticat și specializat teologic. Dacă faci sinteza teologiei sale, dai de fluviul teologiei scripturale și patristice a Bisericii. Dar ca să înțelegi acest lucru trebuie să fii citit și tu ceea ce a citit el.

Își traducea repede textul teologic, se informa cu ușurință despre ce s-a scris despre el în mediul științific, ajungea repede la comentariile patristice despre el, dar faza de pregătire a ideilor sale nu apare adesea în textele sale. El lucrează cu concluzii teologice și judecă concluziile în fața noastră, în cărțile sale, fără să ne spună că acele concluzii au fost elaborate de Sfinții lui Dumnezeu și de teologi pe baza Scripturii și a Părinților. Sau, chiar dacă ne spune asta, noi nu știm ce înseamnă de fapt să aduni, din toată Scriptura, informații teologice, pentru ca să creezi o idee teologică, una dogmatică, care să fie sinteza revelației dumnezeiești.

Sfinții Părinți ai Bisericii aveau, în materie de teologie dogmatică, metoda mea teologică de lucru, cea pe care mi-a luminat-o Sfântul Dumitru: adunarea bob cu bob a vorbelor lui Dumnezeu din Scriptură despre o anume problemă teologică și apoi sintetizarea duhovnicească a întregului material găsit. Pentru că mai întâi trebuie să înveți de la Dumnezeu, apoi scrii despre ceea ce El te-a luminat. Și pentru asta e nevoie să ai textul acurat al Scripturii. Pentru că nu poți să pui pe seama lui Dumnezeu afirmații aproximative sau false. Așa că modul gramaticalo-teologic în care eu traduc Dumnezeiasca Scriptură, punând fiecare cuvânt la locul său morfologico-sintactic, e o nevoie teologică. Una neapărată pentru teologia românească și pentru Biserica lui Dumnezeu, pentru că fundamentul teologic al teologiei patristice e Dumnezeiasca Scriptură. Mai înainte de a fi teologia Sfântului Dionisios Areopagitul, a Sfântului Maximos Mărturisitorul, a Sfântului Grigorios Palamas a existat Dumnezeiasca Scriptură. Și ei, toți Sfinții lui Dumnezeu, au ucenicit la Dumnezeiasca Scriptură, pentru că fiecare dintre ei și-au scos de acolo sinteza lor teologică.

Pentru că secolul al XX-lea, în materie de teologie, a fost secolul sintezelor la sinteze, Sfântul Dumitru Teologul, Părintele nostru, a scris în acest fel, în ritmul epocii sale. Numai că în secolul al XXI-lea și, nădăjduiesc, și pe viitor, nu sinteza în sine e importantă, ci descrierea întregului drum teologic de la texte la sinteza teologică. Pentru că ne interesează cât de fidel ai tradus, ai înțeles și ai implementat adevărurile teologice ale Scripturii și ale Sfinților în opera ta teologică.

Nu poți ajunge la o sinteză teologică plină de adevăr și de bucurie sfântă pornind de la un text „oarecare” al Scripturii și al Părinților! Nu poți să ai o traducere „făcută oricum” a dogmelor, a canoanelor, a cultului Bisericii și să ajungi la rezultate teologice splendide! Ca să scoți aurul Scripturii din mina Scripturii mai întâi trebuie să o înțelegi și să o traduci cu adevărat. Și dacă o ai în fața ta, atunci poți să începi, cu smerenie și cu evlavie, drumul elaborării teologice. La fel, ca să vorbești despre un Sfânt, trebuie să știi textul Sfântului.

Iar Sfântul Dumitru, știind modul cum se face azi teologie, m-a luminat să plec de la simplu la complex și prin asta să arăt tuturor că teologia nu e complicată, nu e grea în termenii ei, în cuvintele ei, ci e abisală în experiența ei. Poți traduce descrierea unei minuni sau a unei vedenii, dar prin asta nu ai pus în fața oamenilor minunea sau vedenia în sine, ci mărturia despre minune și despre vedenie.

Îi pui pe oameni în fața chipului dogmatic al Dumnezeului treimic, ei află că Dumnezeul nostru e în trei persoane, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh Dumnezeu, Care există din veci și pentru veci într-o comuniune desăvârșită, dar prin asta nu i-ai învățat ce e Treimea Preadumnezeiască, ci i-ai invitat la o relație reală și veșnică cu Dumnezeul nostru treimic. Pentru că dogmele Bisericii ne prezintă adevărurile credinței noastre, dar pe ele trebuie să le trăim în relație reală cu Dumnezeu. Chipul dogmatic al lui Hristos Dumnezeu e adevărul despre Sine, dar cum arată El cu adevărat vom trăi numai în relația noastră reală cu El. Pentru că numai în relația cu Domnul nostru noi înțelegem ce minuni face El cu noi și cum ne învață mereu despre Sine și despre Tatăl Său și despre Duhul Său Cel Preasfânt și despre Îngerii și Sfinții Lui.

Ca să înțelegi sintezele teologice ale Sfântului Dumitru trebuie să înțelegi din ce sunt compuse ele: din afirmațiile simple ale Scripturii și ale Părinților și ale cultului Bisericii. Dumnezeu Se revelează în mod simplu, dar copleșitor de fiecare dată. Și tu trebuie să accepți toate cuvintele Lui, pentru că niciunul nu e mincinos, niciunul nu vrea să te ducă în păcat.

Pentru că putea traduce și înțelege mai multe limbi, Sfântul Dumitru putea să facă sinteze pe surse. Dar ceea ce a avut el la îndemână în materie de surse teologice e mult prea puțin în comparație cu ceea ce avem noi în clipa de față și cu ceea ce vom avea, cu siguranță, pe viitor. Așa că nu ne putem întoarce la puținătatea surselor sale teologice, ci trebuie să mergem mai departe, bucurându-ne de multul care ne stă în față spre cercetare. Pentru că acum avem la îndemână codexuri, papirusuri, manuscrise de tot felul, inscripții, o imensă literatură teologică (și cu adevăruri, dar și cu minciuni groaznice), pe care le putem sintetiza în stil mare. În stilul mare în care a lucrat și el, adică în stilul grandios al marilor proiecte teologice.

Însă trebuie să facem sinteze în profunda și acaparatoarea limbă română. Cu un stil plăcut, cu un mod evlavios de a prezenta lucrurile, dar punând toată erudiția noastră în slujba Bisericii. Pentru că teologia nu e despre cărți, ci despre mântuirea oamenilor. Lupta pentru teologie e lupta pentru fidelitatea credinței, pentru păstrarea ei nestricată. Căci noi trebuie să credem în toată credința Bisericii și nu amestecând credința lui Dumnezeu cu minciuni de tot râsul.

Nu l-am întâlnit pe Dumnezeiescul Dumitru în istorie, dar mi s-a revelat pe sine din veșnicia lui Dumnezeu! Cei care l-au cunoscut, mai apropiați sau mai depărtați, nu m-au convins prin mărturiile lor, chiar dacă m-au edificat în multe lucruri. Însă opera sa și revelările lui față de mine, revelările lui din slava lui Dumnezeu, de acolo de unde el se veselește dumnezeiește, m-au convins în mod desăvârșit. Pentru că cel care mi s-a arătat în mod minunat, era acela care își scria, pe frig sau pe arșiță, apreciat sau nu, îmbrățișat sau nebăgat în seamă, dumnezeiasca lui teologie. Și acest lucru mă face să mă încred mult în el, în munca și în luminările sale cele dumnezeiești, și să cred că teologia e viața sfântă și prietenia sfântă cu Sfinții lui Dumnezeu.

Adică să cred că teologia e o știință divino-umană, una care, în parte, ni se revelează, în parte suntem luminați să o înțelegem și întotdeauna suntem întăriți de Dumnezeu să o trăim. Pentru că, dacă n-ar fi așa, teologia nu ne-ar mântui pe noi, ci ar fi o mare pierdere de timp. Însă, cum teologia cea dumnezeiască ne învață pe noi toată ascultarea de Dumnezeu și toată evlavia cea sfântă, atunci ea este ca respirația noastră, ca viața noastră, ca bucuria noastră continuă.

Voi învăța și acum, dar nădăjduiesc ca și veșnic, de la Sfântul Dumitru, frumusețea experienței și a sfințeniei sale. Pentru că aceasta, cunoașterea Sfinților, începe aici și se continuă veșnic, atâta timp cât îi cunoaștem pe toți în slava lui Dumnezeu și împreună cu El. A trăi în Împărăția lui Dumnezeu înseamnă a cunoaște veșnic, a te bucura veșnic, a fi împreună cu toți Sfinții și Îngerii Lui pentru veșnicie. Iar Biserica e școala dumnezeiască în care noi învățăm comuniunea cu Dumnezeu și cu Sfinții și Îngerii Lui și dorul veșnic de Dumnezeu. Pentru că numai iubirea Lui ne absoarbe cu totul, ne scoate cu totul din noi înșine într-un extaz veșnic. Și aceasta, viața noastră în Împărăția lui Dumnezeu, este împlinirea omului și scopul ultim al teologiei Bisericii.

De aceea, iubiții mei, câți n-ați citit teologia lui, începeți să vă cumpărați cărțile sale! Aveți nevoie de cărțile și de traducerile lui ca de apă. Ele vă vor învăța să fiți atenți cu fiecare cuvânt al lui Dumnezeu și al Sfinților Lui. Și câți nu v-ați rugat până acum lui, rugați-vă cu încredere și cu pace! Pentru că Sfântul Dumitru, în mod duios, vă va bucura și vă va alina inima dumneavoastră. Amin!


[1] Începută la 17. 29, în zi de sâmbătă, pe 2 octombrie 2021. Soare, cer senin, 19 grade, vânt de 8 km/ h.

[2] A se vedea: Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș, Praedicationes (vol. 16), Teologie pentru azi, București, 2020, p. 261-268.