Iezechiil, cap. 22, 29-31; 23, 1-11, cf. LXX

29. Pe poporul pământului storcându-l [cu] nedreptate și prădând prăzi, pe cel sărac și pe nevoiaș asuprindu-i și către prozelit neîntorcându-se cu judecată.

30. Și căutam dintre ei om trăind în mod drept [καὶ ἐζήτουν ἐξ αὐτῶν ἄνδρα ἀναστρεφόμενον ὀρθῶς] și care a stat către fața Mea cu totul în vremea pământului [καὶ ἑστῶτα πρὸ προσώπου Μου ὁλοσχερῶς ἐν καιρῷ τῆς γῆς], [ca] nu până la sfârșit să-l șterg pe el [τοῦ μὴ εἰς τέλος ἐξαλεῖψαι αὐτήν][1], și nu am aflat [καὶ οὐχ εὗρον].

31. Și am vărsat asupra lui mânia Mea, [am vărsat-o] în focul urgiei Mele [ἐν πυρὶ ὀργῆς Μου], ca să sfârșesc căile lor. [De aceea, căile lor] întru capetele lor le-am dat, zice Domnul, Domnul»”!

Capitolul 23

1. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zicându-mi:

2. „Fiule al omului, cele două femei erau fiicele unei maici

3. și [ele] au curvit cu Egiptosul în tinerețea lor [καὶ ἐξεπόρνευσαν ἐν Αἰγύπτῳ ἐν τῇ νεότητι αὐτῶν]. [Căci] acolo au căzut sânii lor [ἐκεῖ ἔπεσον οἱ μαστοὶ αὐτῶν], acolo au fost dezvirginate [ἐκεῖ διεπαρθενεύθησαν].

4. Și numele lor erau Oola [Οολα], [aceasta fiind] cea mai bătrână, și Ooliva [Οολιβα], sora ei. Și [ele] Mi s-au făcut Mie [καὶ ἐγένοντό Μοι] și au născut fii și fiice. Și numele lor [sunt acestea]: Samaria [este] Oola, iar Ierusalimul [este] Ooliva.

5. Și a curvit Oola de la Mine [καὶ ἐξεπόρνευσεν ἡ Οολα ἀπ᾽ Ἐμοῦ] și s-a pus pe[ste] iubiții ei [καὶ ἐπέθετο ἐπὶ τοὺς ἐραστὰς αὐτῆς], pe[ste] assirii/ asirieni, [peste] cei care se apropie de ea,

6. [peste cei] povățuind, [care sunt] îmbrăcați [în veșminte] de albastru închis [ἐνδεδυκότας ὑακίνθινα], și [care sunt] conducători, toți tineri aleși, călăreți călărind pe cai.

7. Și și-a dat curvia ei pe[ste] ei [καὶ ἔδωκεν τὴν πορνείαν αὐτῆς ἐπ᾽ αὐτούς], [peste] toți fiii cei aleși ai asirienilor și pe[este] toți [peste] care s-a pus. [Căci] în toate gândurile ei se spurca [ἐν πᾶσι τοῖς ἐνθυμήμασιν αὐτῆς ἐμιαίνετο].

8. Și curvia ei [cea] din Egiptos nu a părăsit-o. Că[ci] cu ea dormeau în tinerețea ei și ei au dezvirginat-o pe ea [καὶ αὐτοὶ διεπαρθένευσαν αὐτὴν] și au vărsat curvia lor pe[este] ea [καὶ ἐξέχεαν τὴν πορνείαν αὐτῶν ἐπ᾽ αὐτήν].

9. Pentru aceasta am dat-o pe ea întru mâinile iubiților ei, întru mâinile fiilor asirienilor, pe[ste] care se punea.

10. Aceștia i-au descoperit rușinea ei, pe fiii și pe fiicele ei i le-au luat și pe ea cu sabia au omorât-o. Și [astfel] s-a făcut [ea] flecăreală întru femei [καὶ ἐγένετο λάλημα εἰς γυναῖκας][2] și prin ea au făcut răzbunări întru fiicele [ei].

11. Și a văzut sora ei, Ooliva, și nimicea cu totul întinderea ei mai mult decât ea și curvia ei mai mult decât curvia surorii sale.


[1] Să șterg viața de pe pământ.

[2] A devenit subiect de discuție, de bârfă, pentru femei.