Iezechiil, cap. 23, 12-25, cf. LXX

12. Pe[ste] fiii asirienilor a pus povățuitori și conducători pe cei aproape de ea, îmbrăcați [cu] cele tivite cu purpură, călăreți călărind pe cai, toți tineri aleși.

13. Și [Eu] am văzut că a fost spurcată calea cea una a celor două [καὶ εἶδον ὅτι μεμίανται ὁδὸς μία τῶν δύο].

14. Și a adăugat la curvia ei [καὶ προσέθετο πρὸς τὴν πορνείαν αὐτῆς]! Și a văzut bărbați zugrăviți pe zid [καὶ εἶδεν ἄνδρας ἐζωγραφημένους ἐπὶ τοῦ τοίχου], chipurile haldeilor zugrăvite cu penelul [εἰκόνας χαλδαίων ἐζωγραφημένους ἐν γραφίδι],

15. [aceștia fiind] încinși, broderiile [fiind] pe[ste] mijloacele lor și diademele cele colorate [fiind] pe capetele lor, vederea cea întreită a tuturor [ὄψις τρισσὴ πάντων], asemănarea fiilor haldeilor, ai pământului părinților lor.

16. Și s-a pus pe[ste] ei [cu] vederea ochilor ei [καὶ ἐπέθετο ἐπ᾽ αὐτοὺς τῇ ὁράσει ὀφθαλμῶν αὐτῆς] și a trimis vestitori către ei întru pământul haldeilor.

17. Și au venit către ea fiii Babilonului, întru patul găzduind [εἰς κοίτην καταλυόντων], și o spurcau pe ea în[tru] curvia ei [καὶ ἐμίαινον αὐτὴν ἐν τῇ πορνείᾳ αὐτῆς]. Și a fost spurcată cu ei și s-a depărtat sufletul ei de aceștia.

18. Și a descoperit curvia ei și a descoperit rușinea ei. Și s-a depărtat sufletul Meu de ea [καὶ ἀπέστη ἡ ψυχή Μου ἀπ᾽ αὐτῆς], [în] ce chip s-a depărtat sufletul Meu [și] de sora ei [ὃν τρόπον ἀπέστη ἡ ψυχή Μου ἀπὸ τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς].

19. «Și ai înmulțit curvia ta, [ca] să fie pomenite zilele tinereții tale, în[tru] care ai curvit în Egiptos.

20. Și te-ai pus pe[ste] haldei [καὶ ἐπέθου ἐπὶ τοὺς χαλδαίους], ale cărora erau ca ale măgarilor cărnurile lor [ὧν ἦσαν ὡς ὄνων αἱ σάρκες αὐτῶν][1] și cele intime ale cailor [erau ca] cele intime ale lor [καὶ αἰδοῖα ἵππων τὰ αἰδοῖα αὐτῶν][2].

21. Și ai cercetat fărădelegea tinereții tale, pe care o făceai în Egiptos, în locul găzduirii tale, unde [au căzut] sânii tinereții tale [οὗ οἱ μαστοὶ νεότητός σου]».

22. Pentru aceasta, Ooliva[3], acestea zice Domnul: «Iată, Eu îi ridic pe iubiții tăi împotriva ta, de la care sufletul Meu s-a depărtat de ei, și îi voi aduce pe ei dimprejur împotriva ta!

23. [Îi voi aduce] pe fiii Babilonului și pe toți haldeii, pe Facud [Φακουδ] și pe Sue [Σουε] și pe Cue [Κουε] și pe toți fiii asirienilor împreună cu ei, pe tinerii cei aleși, pe povățuitori și pe conducători, pe toți cei întreiți și pe cei renumiți călărind pe cai.

24. Și toți vor veni împotriva ta de la miazănoapte [καὶ πάντες ἥξουσιν ἐπὶ σὲ ἀπὸ βορρᾶ]. [Vor veni] carele și roțile, împreună cu mulțime de popoare, scuturile și pavezele. Și vor pune pază împotriva ta împrejur. Și voi da înaintea feței lor judecată [καὶ δώσω πρὸ προσώπου αὐτῶν κρίμα] și se vor răzbuna pe tine în[tru] judecățile lor [καὶ ἐκδικήσουσίν σε ἐν τοῖς κρίμασιν αὐτῶν].

25. Și voi da râvna Mea în[tru] tine [καὶ δώσω τὸν ζῆλόν Μου ἐν σοί] și [ei] vor face cu tine cu urgie de mânie [καὶ ποιήσουσιν μετὰ σοῦ ἐν ὀργῇ θυμοῦ]. Nasul tău și urechile tale le vor tăia și pe cei rămași ai tăi cu sabia îi vor doborî. Aceștia pe fiii tăi și pe fiicele tale îi vor lua și pe cei rămași ai tăi focul îl va mistui [îi va mistui].


[1] Cărnurile trupurile lor.

[2] Pentru că αἰδοῖον indică organul sexual, dar și scrotul, atât la cai, cât și la bărbați.

[3] Ierusalimule!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *