Iezechiil, cap. 23, 26-35, cf. LXX

26. Și te vor dezbrăca pe tine de veșmântul tău și îți vor lua [ție] vasele laudei tale.

27. Și voi întoarce neevlaviile tale de la tine, [cât] și curvia ta din pământul Egiptosului. Și nu ai să-ți ridici ochii tăi pe[este] ei, iar de Egiptos nu ai să-ți mai aduci aminte».

28. Pentru că, acestea zice Domnul, Domnul: «Iată, Eu te dau pe tine întru mâinile celor care te urăsc [pe tine], de la care s-a depărtat sufletul Meu de la ei!

29. Și vor face cu tine cu ură [καὶ ποιήσουσιν ἐν σοὶ ἐν μίσει] și vor lua toate trudele și ostenelile tale. Și vei fi despuiată și rușinându-te [καὶ ἔσῃ γυμνὴ καὶ ἀσχημονοῦσα]. Și va fi descoperită rușinea curviei tale [καὶ ἀποκαλυφθήσεται αἰσχύνη πορνείας σου] și neevlavia ta [καὶ ἀσέβειά σου] și curvia ta [καὶ ἡ πορνεία σου].

30. [Și] ți s-a[u] făcut ție acestea, [pentru] când curveai tu dinapoia neamurilor[1] și te spurcai cu gândurile lor [καὶ ἐμιαίνου ἐν τοῖς ἐνθυμήμασιν αὐτῶν].

31. În calea surorii tale ai mers și voi da potirul ei întru mâinile tale».

32. Acestea zice Domnul: «Potirul surorii tale îl vei bea, pe cel adânc și larg, sporind [mereu] să se împlinească.

33. De beție și de slăbiciune vei fi umplută. Și [el va fi] potirul stingerii, potirul surorii tale Samaria,

34. și îl vei bea pe el. Iar praznicele și lunile cele noi ale ei le voi întoarce, pentru că Eu am grăit [acestea]», zice Domnul.

35. Pentru aceasta, acestea zice Domnul: «Pentru că ai uitat de Mine și M-ai aruncat pe Mine dinapoia trupului tău [καὶ ἀπέρριψάς Με ὀπίσω τοῦ σώματός σου], ia și tu [acum după] neevlavia ta și [după] curvia ta [καὶ σὺ λαβὲ τὴν ἀσέβειάν σου καὶ τὴν πορνείαν σου]!»”.


[1] Urmând neamurilor păgâne.