Iezechiil, cap. 23, 36-49, cf. LXX

36. Și Domnul a zis către mine: „Fiule al omului, [oare] nu le vei judeca pe Oola și pe Ooliva și [nu] le vei vesti lor fărădelegile lor?

37. Că[ci] preacurveau, iar sângele [era] în mâinile lor. [În] gândurile lor preacurveau [τὰ ἐνθυμήματα αὐτῶν ἐμοιχῶντο], iar pe copiii lor, pe care Mi i-au născut Mie [ἃ ἐγέννησάν Μοι], [pe aceștia] și-i treceau lor prin foc [διήγαγον αὐτοῖς δι᾽ ἐμπύρων].

38. Până și pe acestea Mi le-au făcut Mie: pe cele sfinte ale Mele le spurcau și sabaturile Mele le pângăreau.

39. Și când [erau] ei a înjunghia pe copiii lor idolilor lor și [atunci] intrau întru cele sfinte ale Mele, [pentru] a le pângări pe ele, și [pentru] că așa făceau în mijlocul casei Mele.

40. Și [pentru] că, bărbaților venind de departe, cărora trimiși au trimis către ei, și, totodată, venind ei, îndată te scăldai și îți vopseai ochii tăi [καὶ ἐστιβίζου τοὺς ὀφθαλμούς σου][1] și te împodobeai [cu] podoabă [καὶ ἐκόσμου κόσμῳ]

41. și ședeai pe pat întins. [Și] masa [era] împodobită înaintea feței ei, iar [din] tămâia Mea și [din] uleiul Meu se veseleau cu ei

42. și glas de armonie le dădeau înapoi [καὶ φωνὴν ἁρμονίας ἀνεκρούοντο]. Și [vorbeau] către bărbații, din mulțimea oamenilor venind din pustiu, și le dădeau brățări la mâinile lor [καὶ ἐδίδοσαν ψέλια ἐπὶ τὰς χεῖρας αὐτῶν] și cunună de laudă pe capetele lor [καὶ στέφανον καυχήσεως ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν].

43. Și am zis: «[Oare] nu în[tru] acestea preacurvesc? Și [acestea sun] faptele curvei și ea a curvit».

44. Și mergeau către ea, [în] ce fel merg [ei] către femeia curvă. [Și] așa intrau către Oola și către Ooliva, [ca] să facă [cu ele] fărădelege.

45. Dar, bărbații cei drepți, ei se vor răzbuna pe ele [cu] răzbunarea preacurvarei și [cu] răzbunarea sângelui, că[ci] preacurvare[2] sunt, iar sângele [este] în[tru] mâinile lor”.

46. [Și] acestea zice Domnul, Domnul: „Du-i pe ei mulțime și dă întru ele tulburare și stricare!

47. Și aruncă în ele [cu] mulțime de pietre [καὶ λιθοβόλησον ἐπ᾽ αὐτὰς λίθοις ὄχλων] și străpunge-le pe ele cu săbiile lor [καὶ κατακέντει αὐτὰς ἐν τοῖς ξίφεσιν αὐτῶν]! Pe fiii lor și pe fiicele lor le vor omorî, iar casele lor le vor arde.

48. Și voi întoarce neevlavia de pe pământ [καὶ ἀποστρέψω ἀσέβειαν ἐκ τῆς γῆς]. Și vor fi certate toate femeile [καὶ παιδευθήσονται πᾶσαι αἱ γυναῖκες] și nu vor [mai] face după neevlaviile lor [καὶ οὐ μὴ ποιήσουσιν κατὰ τὰς ἀσεβείας αὐτῶν].

49. Și va fi dată neevlavia lor asupra voastră [καὶ δοθήσεται ἡ ἀσέβεια ὑμῶν ἐφ᾽ ὑμᾶς] și păcatele gândurilor lor le veți lua [καὶ τὰς ἁμαρτίας τῶν ἐνθυμημάτων ὑμῶν λήμψεσθε] și veți cunoaște că Eu [sunt] Domnul [καὶ γνώσεσθε διότι Ἐγὼ Κύριος]”.


[1] Îți vopseai pleoapele și sprâncenele ochilor tăi.

[2] Adultere, care și-au înșelat soții cu alți bărbați.