Iezechiil, cap. 24, 1-12, cf. LXX

1. Și cuvântul Domnului a fost către mine în anul al 9-lea, în luna a 10-a, [în ziua] a 10-a a lunii, zicându-mi:

2. „Fiule al omului, scrie-ți ție însuți întru zi [γράψον σεαυτῷ εἰς ἡμέραν], [începând] din ziua aceasta, din care s-a odihnit împăratul Babilonului în Ierusalim, [începând] din ziua de astăzi!

3. Și zi parabolă împotriva casei amărând! Și vei zice [așa] către ei: «Acestea zice Domnul: <Pregătește căldarea[1] și varsă apă întru ea!

4. Și aruncă întru ea despicăturile [τὰ διχοτομήματα], toată despicătura cea bună: piciorul și umărul tăiate de pe oase,

5. luate din dobitoacele cele alese, și arde oasele dedesubtul lor! [Și] a fiert, a fiert…Și a[u] fost fiert[e] oasele ei în mijlocul ei>».

6. Pentru aceasta, acestea zice Domnul: «O, cetatea sângiurilor, căldarea în care este rugina [ἰὸς] întru ea, și rugina nu a ieșit din ea! Pentru mădularul ei a fost scoasă [κατὰ μέλος αὐτῆς ἐξήνεγκεν], [pentru că] nu a căzut pe[ste] ea sorțul [οὐκ ἔπεσεν ἐπ᾽ αὐτὴν κλῆρος],

7. că[ci] sângele ei este în mijlocul ei [ὅτι αἷμα αὐτῆς ἐν μέσῳ αὐτῆς ἐστιν]. Pe piatră netedă l-am rânduit pe el [ἐπὶ λεωπετρίαν τέταχα αὐτό][2] [și] nu l-am vărsat pe el pe pământ, [ca] să-l acopere pe el pământul.

8. [Și aceasta am făcut-o, pentru ca] să se suie mânie [τοῦ ἀναβῆναι θυμὸν][3] [și], întru răzbunare, să se răzbune [εἰς ἐκδίκησιν ἐκδικηθῆναι]. [Și] am dat sângele ei pe piatră netedă, [ca] să nu fie acoperit el».

9. Pentru aceasta, acestea zice Domnul: «Și Eu voi mări tăciunele [κἀγὼ μεγαλυνῶ τὸν δαλὸν]

10. și voi înmulți lemnele și voi aprinde focul, pentru ca să se topească cărnurile și să se împuțineze zeama [καὶ ἐλαττωθῇ ὁ ζωμὸς].

11. Și are să stea pe cărbuni, pentru ca să fiarbă și să se înfierbânte arama ei. Și are să fie topită necurăția ei în mijlocul [ei] și are să se sfârșească rugina ei.

12. Dar nu are să iasă din ea rugina ei cea multă [și de aceea] va fi rușinată rugina ei [καταισχυνθήσεται ὁ ἰὸς αὐτῆς].


[1] Căldarea de aramă.

[2] Domnul se referă aici la sângele vărsat.

[3] Se referă la mânia Sa.