Iezechiil, cap. 25, 1-11, cf. LXX

1. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zicându-mi:

2. „Fiule al omului, întărește-ți fața ta împotriva fiilor lui Ammon [Αμμων] și profețește împotriva lor!

3. Și vei zice fiilor lui Ammon: «Auziți cuvântul Domnului! Acestea zice Domnul: <Pentru că ați fost bucurați pentru cele sfinte ale Mele, că a[u] fost pângărit[e], și pentru pământul lui Israil, că a fost stins, și pentru casa lui Iudas, că au fost duși în[tru] robie,

4. pentru aceasta, iată, Eu vă dau pe voi fiilor lui Chedem [Κεδεμ] spre moștenire! Și se vor sălășlui cu bunurile lor în[tru] tine și vor da în[tru] tine corturile lor. Ei vor mânca roadele tale și ei vor bea grăsimea ta.

5. Și voi da cetatea lui Ammon spre [a fi] pășuni ale cămilelor și pe fiii lui Ammon spre [a moșteni] pășunea oilor și veți cunoaște că Eu [sunt] Domnul>».

6. Pentru că acestea zice Domnul: «Pentru că ai bătut [cu] mâna ta și ai lovit [cu] piciorul tău și te-ai veselit din [tot] sufletul tău pentru pământul lui Israil[1],

7. pentru aceasta voi întinde mâna Mea împotriva ta și te voi da pe tine spre pradă la neamuri și te voi nimici cu totul pe tine dintre popoare și te voi pierde pe tine dintre țări [cu] pieire și vei cunoaște că Eu [sunt] Domnul».

8. Acestea zice Domnul: «Pentru că a zis Moab: <Iată, [în] ce fel [sunt] toate neamurile, [așa este și] casa lui Israil și a lui Iudas!>,

9. pentru aceasta, iată, Eu slăbesc umărul lui Moab [Μωαβ][2] de la cetățile vârfurilor sale, pământul cel ales, casa lui Asimut [Ασιμουθ], [pe cea] deasupra izvorului, a cetății cea de pe malul mării!

10. Fiilor lui Chedem pe[ste] fiii lui Ammon i-am dat pe ei spre moștenire [τοῖς υἱοῖς Κεδεμ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς Αμμων δέδωκα αὐτοὺς εἰς κληρονομίαν], pentru ca să nu fie pomenirea fiilor lui Ammon [ὅπως μὴ μνεία γένηται τῶν υἱῶν Αμμων],

11. iar întru Moab voi face răzbunare și vor cunoaște că Eu [sunt] Domnul».


[1] Atunci când l-am pedepsit pe Israil.

[2] În greacă, Μωαβ este un substantiv feminin.