Iezechiil, cap. 25, 12-17, cf. LXX

12. Acestea zice Domnul: «Pentru că Idumea [ἡ Ιδουμαία] a făcut răzbunare întru casa lui Iudas, [atunci] când [a fost] să se răzbune pe ei, și au ținut minte și s-au răzbunat [cu] dreptate,

13. pentru aceasta, acestea zice Domnul: Și voi întinde mâna Mea împotriva Idumeii și voi nimici cu totul din ea om și dobitoc. Și o voi face pe ea pustie și, [începând] de la Teman [Θαιμαν], prigonindu-se [aceștia], în[tru] sabie vor cădea.

14. Și voi da răzbunarea Mea împotriva Idumeii în mâna poporului Meu, a lui Israil [καὶ δώσω ἐκδίκησίν Μου ἐπὶ τὴν Ιδουμαίαν ἐν χειρὶ λαοῦ Μου, Ισραηλ], și vor face în[tru] Idumea după urgia Mea și după mânia Mea [καὶ ποιήσουσιν ἐν τῇ Ιδουμαίᾳ κατὰ τὴν ὀργήν Μου καὶ κατὰ τὸν θυμόν Μου], și vor cunoaște [atunci] răzbunarea Mea [καὶ ἐπιγνώσονται τὴν ἐκδίκησίν Μου]», zice Domnul.

15. Pentru aceasta, acestea zice Domnul: «Pentru că cei străini au făcut cu răzbunare [ἀνθ᾽ ὧν ἐποίησαν οἱ ἀλλόφυλοι ἐν ἐκδικήσει] și au ridicat răzbunare [καὶ ἐξανέστησαν ἐκδίκησιν], bucurându-se din suflet [ἐπιχαίροντες ἐκ ψυχῆς][pentru aceasta], [ca] să fie șterși până în veac [τοῦ ἐξαλεῖψαι ἕως αἰῶνος],

16. pentru aceasta, acestea zice Domnul: Iată, Eu voi întinde mâna Mea împotriva celor străini și voi nimici cu totul pe critesi[1]/ pe cretani și îi voi pierde pe cei rămași, pe cei care locuiesc pe malul mării!

17. Și voi face în[tru] ei răzbunare mare [καὶ ποιήσω ἐν αὐτοῖς ἐκδικήσεις μεγάλας] și vor cunoaște că Eu [sunt] Domnul [καὶ ἐπιγνώσονται διότι Ἐγὼ Κύριος], când am să dau răzbunarea Mea asupra lor [ἐν τῷ δοῦναι τὴν ἐκδίκησίν Μου ἐπ᾽ αὐτούς]»”.


[1] De la N. pl. κρῆτες. În text avem Ac. pl. κρῆτας.