Iezechiil, cap. 26, 1-11, cf. LXX

1. Și a fost în anul al 11-lea, [în] una a lunii[1], a fost cuvântul Domnului către mine, zicându-mi:

2. „Fiule al omului, pentru ce a zis Sor [Σορ] împotriva Ierusalimului: «Bine [s-a] făcut, a fost zdrobită, a[u] pierit neamurile [din ea], a fost întoarsă către mine, [cetatea] cea plină a fost pustiită!»?

3. Pentru aceasta, acestea zice Domnul: «Iată, Eu [sunt] împotriva ta, Sorule, și voi aduce împotriva ta neamuri multe, precum se suie marea [cu] valurile ei [ὡς ἀναβαίνει ἡ θάλασσα τοῖς κύμασιν αὐτῆς]!

4. Și vor doborî zidurile Sorului și vor doborî turnurile tale și voi împrăștia țărâna ei de la ea și o voi da pe ea întru piatră netedă [καὶ δώσω αὐτὴν εἰς λεωπετρίαν].

5. Uscarea năvoadelor va fi în mijlocul mării [ψυγμὸς σαγηνῶν ἔσται ἐν μέσῳ θαλάσσης], că[ci] Eu am grăit [aceasta]», zice Domnul, «și [ea] va fi spre prada neamurilor.

6. Iar acelea, fiicele ei, în câmp, [cu] sabia, vor fi omorâte și [ei] vor cunoaște că Eu [sunt] Domnul».

7. Că[ci] acestea zice Domnul: «Iată, Eu aduc peste tine, Sorule, pe Nabuhodonosor [τὸν Ναβουχοδονοσορ], pe împăratul Babilonului, [pe cel] de la miazănoapte! [Acesta] este împăratul împăraților [βασιλεὺς βασιλέων ἐστίν], [venind] cu cai și care[2] și călăreți și [cu] adunarea de neamuri cea foarte multă.

8. Acesta pe acelea, pe fiicele tale, în câmp, [cu] sabia, le va omorî și va da împotriva ta strajă și va zidi împrejur[ul tău] și va face împotriva ta întăritură împrejur și loc împrejur de arme, iar sulițele sale împotriva ta le va da.

9. [Căci] zidurile tale și turnurile tale le va doborî cu săbiile sale.

10. De la mulțimea cailor săi te va acoperi pe tine praful lor [ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἵππων αὐτοῦ κατακαλύψει σε ὁ κονιορτὸς αὐτῶν] și de la glasul călăreților săi și ale roților carelor sale va fi clătinat [vor fi clătinate] zidurile tale [καὶ ἀπὸ τῆς φωνῆς τῶν ἱππέων αὐτοῦ καὶ τῶν τροχῶν τῶν ἁρμάτων αὐτοῦ σεισθήσεται τὰ τείχη σου], intrând el [prin] porțile tale precum intrând [cel care intră] întru cetate [venind] de la câmp [εἰσπορευομένου αὐτοῦ τὰς πύλας σου ὡς εἰσπορευόμενος εἰς πόλιν ἐκ πεδίου].

11. În copitele cailor săi, [aceia] vor călca toate cele largi ale tale[3], pe poporul tău [cu] sabia îl va omorî și încrederea tăriei tale la pământ o va doborî [καὶ τὴν ὑπόστασίν σου τῆς ἰσχύος ἐπὶ τὴν γῆν κατάξει].


[1] În ziua cea dintâi a lunii.

[2] Care de război.

[3] Toate drumurile tale.