Iezechiil, cap. 26, 12-21, cf. LXX

12. Și va prăda puterea ta și te va jefui de averile tale și va doborî zidurile tale și casele tale cele poftite le va dărâma, iar pietrele tale și lemnele tale și țărâna ta în mijlocul mării le va arunca.

13. Și va nimici mulțimea muzicanților tăi, iar glasul psaltirioanelor [τῶν ψαλτηρίων] tale nu are încă să se mai audă.

14. Și te voi da pe tine întru piatră netedă, uscarea năvoadelor vei fi [și] nu ai să mai fi zidită încă, că[ci] Eu am grăit [acestea]», zice Domnul.

15. Pentru că acestea zice lui Sor Domnul, Domnul: «[Oare] nu din glasul căderii tale – când [a fost] să suspini [pentru] cei răniți, când [a fost] să se scoată sabia în mijlocul tău –, se vor fi clătinat insulele?

16. Și vor coborî de pe tronurile lor toți stăpânitorii dintre neamurile mării [καὶ καταβήσονται ἀπὸ τῶν θρόνων αὐτῶν πάντες οἱ ἄρχοντες ἐκ τῶν ἐθνῶν τῆς θαλάσσης] și își vor lua mitrele de pe capetele lor [καὶ ἀφελοῦνται τὰς μίτρας ἀπὸ τῶν κεφαλῶν αὐτῶν] și veșmântul lor cel felurit îl vor dezbrăca [καὶ τὸν ἱματισμὸν τὸν ποικίλον αὐτῶν ἐκδύσονται] [și în] extaz se vor uimi [ἐκστάσει ἐκστήσονται]. [Și] pe pământ vor ședea și vor fi temându-se de pieirea lor și vor suspina pentru tine.

17. Și vor lua pentru tine plâns și îți vor zice ție: <Cum ai fost nimicită din mare, cetatea cea vrednică de laudă, cea care și-a dat frica ei tuturor celor care locuiesc [în] ea [cea care ți-ai dat frica ta tuturor celor care locuiesc întru tine]?!>.

18. Și insulele vor fi temându-se din ziua căderii tale».

19. Că[ci] acestea zice Domnul, Domnul: «Când am să te dau pe tine cetate pustiită, precum cetățile care nu vor fi locuite? Când Eu am să aduc asupra ta abisul [ἐν τῷ ἀναγαγεῖν Με ἐπὶ σὲ τὴν ἄβυσσον] și are să te acopere pe tine apa cea multă [καὶ κατακαλύψῃ σε ὕδωρ πολύ].

20. Și te voi coborî pe tine către cei care se coboară întru groapă [καὶ καταβιβάσω σε πρὸς τοὺς καταβαίνοντας εἰς βόθρον], către poporul veacului [πρὸς λαὸν αἰῶνος], și te voi locui pe tine întru adâncurile pământului [καὶ κατοικιῶ σε εἰς βάθη τῆς γῆς], ca pustiul cel veșnic [ὡς ἔρημον αἰώνιον], împreună cu cei care se coboară întru groapă [μετὰ καταβαινόντων εἰς βόθρον], pentru ca să nu locuiești și nici să te ridici pe pământul vieții [ὅπως μὴ κατοικηθῇς μηδὲ ἀνασταθῇς ἐπὶ γῆς ζωῆς].

21. [Întru] pieire te voi da și nu vei [mai] fi încă întru veac», zice Domnul, Domnul”.