Iezechiil, cap. 27, 1-11, cf. LXX

1. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zicându-mi:

2. „Fiule al omului, ia plângere împotriva Sorului[1]!

3. Și vei zice Sorului, celei care locuiește la intrarea mării [τῇ κατοικούσῃ ἐπὶ τῆς εἰσόδου τῆς θαλάσσης], [la] piața popoarelor dinspre insulele cele multe [τῷ ἐμπορίῳ τῶν λαῶν ἀπὸ νήσων πολλῶν]: «Domnul zice acestea Sorului: <Tu ai zis: „Eu mi-am pus mie însămi împrejur frumusețea mea”.

4. [Însă] fiii tăi ți-au pus ție împrejur frumusețea [ta] în inima mării lui Veelim [ἐν καρδίᾳ θαλάσσης τῷ Βεελιμ].

5. Cedrul [cel] din Sanir [Σανιρ] ți-a fost zidit ție, [iar] scândurile din blăni de chiparos, [cele] din Libanos, au fost luate [ca] să ți se facă ție catarge de brad.

6. Din Vasanitis[2] au făcut vâslele tale, pe cele sfinte ale tale le-au făcut din fildeș [ἐξ ἐλέφαντος] [și] casele cele dumbrăvoase din insulele Hettiinilor [οἴκους ἀλσώδεις ἀπὸ νήσων τῶν Χεττιιν].

7. Visonul [cel] cu felurime, [cel] din Egiptos, ți s-a făcut ție așternutul, [ca] să ți se pună ție slavă împrejur și să te îmbrace pe tine [în] hiacint și [în] porfiră din insulele Elise [Ελισαι]. Și [așa] s-a[u] făcut acoperămintele tale.

8. Iar stăpânitorii tăi, cei care locuiesc Sidonul[3], [cât] și aradii [αράδιοι], s-au făcut vâslașii [κωπηλάται] tăi, [pe când] cei înțelepți ai tăi, Sorule, cei care erau în[tru] tine, aceștia [sunt] cârmacii [κυβερνῆταί][4] tăi.

9. Cei mai bătrâni ai Scripturilor [οἱ πρεσβύτεροι Βυβλίων] și cei înțelepți ai lor [care] erau în[tru] tine [καὶ οἱ σοφοὶ αὐτῶν ἦσαν ἐν σοι], aceștia întăreau sfatul tău [οὗτοι ἐνίσχυον τὴν βουλήν σου]. Iar toate corăbiile mării și vâslașii lor ți s-au făcut ție la apusurile apusurilor [καὶ πάντα τὰ πλοῖα τῆς θαλάσσης καὶ οἱ κωπηλάται αὐτῶν ἐγένοντό σοι ἐπὶ δυσμὰς δυσμῶν].

10. Perse [Πέρσαι]/ perșii și lidii [λυδοὶ]/ lidienii și libies [λίβυες]/ libienii erau în[tru] puterea ta, [erau] oamenii, războinicii tăi. [Iar] scuturile și căștile le-au spânzurat în[tru] tine, [căci] ei ți-au dat slava ta.

11. Fiii aradiilor și puterea ta [erau] pe zidurile tale, paznicii erau în turnurile tale, [iar] tolbele lor le-au spânzurat la atacurile lor împrejur, [căci] ei au desăvârșit frumusețea ta [οὗτοι ἐτελείωσάν σου τὸ κάλλος].


[1] Cf. Lust-Eynikel-Hauspie, A Greek-English Lexicon of the Septuagint (LEH Greek Lexicon), 8.140, apud BW 10, Σορ e transliterarea lui צור și înseamnă Piatră.

[2] De la forma de N. sg. Βασανίτις. Pentru că în text avem forma de G. sg. τῆς Βασανίτιδος.

[3] De la N. sg. Σιδών. Pentru că în text e forma de Ac. sg. Σιδῶνα.

[4] Timonierii tăi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *