Iezechiil, cap. 28, 15-26, cf. LXX

15. Tu ai fost născut fără de prihană în zilele tale, din care zi ai fost tu zidit [și] până ce nedreptățile a[u] fost aflat[e] în[tru] tine.

16. Din mulțimea comerțului tău ți-ai umplut cămările tale de fărădelege și ai păcătuit și ai fost rănit de la muntele lui Dumnezeu [καὶ ἐτραυματίσθης ἀπὸ ὄρους τοῦ Θεοῦ] și te-a adus pe tine Heruvul din mijlocul pietrelor celor de foc [καὶ ἤγαγέν σε τὸ Χερουβ ἐκ μέσου λίθων πυρίνων].

17. Înălțatu-s-a inima ta în[tru] frumusețea ta [ὑψώθη ἡ καρδία σου ἐπὶ τῷ κάλλει σου], stricatu-s-a cunoașterea ta împreună cu frumusețea ta [διεφθάρη ἡ ἐπιστήμη σου μετὰ τοῦ κάλλους σου]. [Iar] pentru mulțimea păcatelor tale pe pământ te-am lepădat pe tine [διὰ πλῆθος ἁμαρτιῶν σου ἐπὶ τὴν γῆν ἔρριψά σε] [și] înaintea împăraților te-am dat pe tine să fii rușinat.

18. Pentru mulțimea păcatelor tale și a nedreptăților comerțului tău ai spurcat templele tale. Și voi scoate foc din mijlocul tău [καὶ ἐξάξω πῦρ ἐκ μέσου σου], acesta te va mistui pe tine și te voi da pe tine întru cenușă pe pământul tău, înaintea tuturor celor care te văd pe tine

19. și toți cei care se apropie de tine din[tre] neamuri se vor mâhni pentru tine. Pieire te-ai făcut și nu vei mai fi încă întru veac>»”.

20. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zicându-mi:

21. „Fiule al omului, întărește-ți fața ta împotriva Sidonului și profețește împotriva lui

22. și zi! «Acestea zice Domnul: <Iată, Eu [sunt] împotriva ta, Sidonule, și voi fi slăvit în[tru] tine [καὶ ἐνδοξασθήσομαι ἐν σοί]! Și vei cunoaște că Eu sunt Domnul [καὶ γνώσῃ ὅτι Ἐγώ εἰμι Κύριος], când Eu am să fac în[tru] tine judecăți și [când] voi fi sfințit în[tru] tine.

23. Sângele și moartea [vor fi] în[tru] cele largi ale tale și vor cădea, împrejurul tău, cei care au fost răniți cu săbiile în[tru] tine și vor cunoaște că Eu sunt Domnul.

24. Și nu vor mai fi casei lui Israil țepușa de amărăciune [σκόλοψ πικρίας] și ghimpele de durere [ἄκανθα ὀδύνης] de la toți cei dimprejurul lor, [de la] cei care i-au necinstit pe ei, și vor cunoaște că Eu sunt Domnul>».

25. «Acestea zice Domnul, Domnul: <Și îl voi aduna pe Israil din neamurile [în] care au fost împrăștiați acolo și voi fi sfințit în[tru] ei înaintea popoarelor și a neamurilor. Și vor locui pe pământul lor, pe care i l-am dat robului Meu, lui Iacov,

26. și vor locui pe el cu nădejde [καὶ κατοικήσουσιν ἐπ᾽ αὐτῆς ἐν ἐλπίδι]. Și vor zidi case și vor sădi vii și vor locui cu nădejde, când [Eu] voi face judecată cu toți cei care i-au necinstit pe ei, cu cei dimprejurul lor, și vor cunoaște că Eu sunt Domnul, Dumnezeul lor și Dumnezeul părinților lor [ὁ Θεὸς τῶν πατέρων αὐτῶν]>»”.