Iezechiil, cap. 29, 1-10, cf. LXX

1. În anul al 10-lea, în luna a 10-a, [în] una a lunii[1], a fost cuvântul Domnului către mine, zicându-mi:

2. „Fiule al omului, întărește-ți fața ta împotriva lui Farao [Φαραώ], împăratul Egiptosului/ Egiptului, și profețește împotriva lui și împotriva a tot Egiptosul

3. și zi! «Acestea zice Domnul: <Iată, Eu [sunt] împotriva lui Farao, a balaurului celui mare [τὸν δράκοντα τὸν μέγαν], a celui care șade în mijlocul râurilor sale, a celui care zice: „Ale mele sunt râurile și eu le-am făcut pe ele [ἐμοί εἰσιν οἱ ποταμοί καὶ ἐγὼ ἐποίησα αὐτούς]”!

4. Iar Eu voi da lațuri întru fălcile tale [καὶ Ἐγὼ δώσω παγίδας εἰς τὰς σιαγόνας σου] și voi lipi peștii râului tău către aripile tale [καὶ προσκολλήσω τοὺς ἰχθῦς τοῦ ποταμοῦ σου πρὸς τὰς πτέρυγάς σου] și te voi scoate pe tine din mijlocul râului tău [καὶ ἀνάξω σε ἐκ μέσου τοῦ ποταμοῦ σου] și pe toți peștii râului tău [καὶ πάντας τοὺς ἰχθύας τοῦ ποταμοῦ σου].

5. Și te voi doborî pe tine în grabă și pe toți peștii râului tău. Pe[ste] fața câmpului vei cădea și nu ai să fii adunat și [nici] nu ai să fii îmbrăcat. [Căci] fiarelor pământului și păsărilor cerului te-am dat pe tine spre mâncare [εἰς κατάβρωμα].

6. Și vor cunoaște toți cei care locuiesc [în] Egiptos că Eu sunt Domnul, pentru că toiagul cel de trestie [ῥάβδος καλαμίνη] ai fost făcut casei lui Israil.

7. Când s-au apucat de tine [cu] mâna lor, [tu] ai fost frânt, iar când a biruit împotriva lor [cu] toată mâna și când s-au odihnit asupra ta, [tu] ai fost zdrobit și le-ai sfărâmat lor tot mijlocul>».

8. «Pentru aceasta, acestea zice Domnul: <Iată [ἰδοὺ], Eu aduc împotriva ta sabie [Ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ σὲ ῥομφαίαν] și voi pierde de la tine oameni și dobitoace [καὶ ἀπολῶ ἀνθρώπους ἀπὸ σοῦ καὶ κτήνη]!

9. Și pământul Egiptosului va fi pieire și pustiu și vor cunoaște că Eu sunt Domnul. Pentru că tu [erai] cel a zice [cel care ziceai]: „Râurile sunt ale mele și eu le-am făcut pe ele”.

10. Pentru aceasta, iată, Eu [sunt] împotriva ta și împotriva tuturor râurilor tale! Și voi da pământul Egiptosului spre pustiu și [spre] sabie și [spre] pieire, de la Magdolos [Μάγδωλος] și Siini [Συήνη] și până la hotarele etiopienilor.


[1] În prima zi a lunii.