Iezechiil, cap. 29, 11-21, cf. LXX

11. Nu are să treacă prin el piciorul de om și [nici] piciorul de dobitoc nu are să treacă prin el și nu va fi locuit [timp] de 40 de ani.

12. Și voi da pământul lui [spre] pieire în mijlocul pământului celui care a fost pustiit, iar cetățile sale, în mijlocul cetăților celor care au fost pustiite, vor fi [timp] de 40 de ani. Și voi risipi Egiptosul în[tre] neamuri și îi voi vântura pe ei întru țări>».

13. «[Căci] acestea zice Domnul: <După cei 40 de ani îi voi aduna pe egipteni dintre neamuri, de unde [ei] au fost risipiți acolo,

14. și voi întoarce robia egiptenilor. Și îi voi locui pe ei în pământul Paturis [Παθουρης], în pământul de unde au fost luați, și [aceasta] va fi începătura cea smerită [ἀρχὴ ταπεινὴ].

15. [Și], mai mult decât toate începăturile, nu are să fie înălțată încă împotriva neamurilor. Și împuținați pe ei îi voi face, [pentru] a nu fi ei mai mulți în[tre] neamuri.

16. Și nu vor mai fi casei lui Israil spre nădejdea pomenind fărădelegea [εἰς ἐλπίδα ἀναμιμνῄσκουσαν ἀνομίαν], când [ar dori] ei să urmeze dinapoia lor [ἐν τῷ αὐτοὺς ἀκολουθῆσαι ὀπίσω αὐτῶν][1], și vor cunoaște că Eu sunt Domnul>»”.

17. Și [când] a fost în cel de al 27-lea an, [întru] una a lunii celei dintâi[2], a fost cuvântul Domnului către mine, zicându-mi:

18. „Fiule al omului, Nabuhodonosor [Ναβουχοδονοσορ], împăratul Babilonului, l-a înrobit [prin] tăria sa, [cu] robie mare, pe Tiros/ Tir. Tot capul [l-a făcut] pleșuv și tot umărul fleșcăindu-l [καὶ πᾶς ὦμος μαδῶν]. Iar răsplata nu i-a fost făcută lui și [nici] puterii sale [care a luptat] împotriva Tirosului și [nici] robiei care i-au slujit împotriva lui[3].

19. [De aceea,] acestea zice Domnul, Domnul: «Iată, îi dau lui Nabuhodonosor, împăratului Babilonului, pământul Egiptosului! Și va ieși să prade prada sa și va prăda prăzile sale și va fi plata puterii sale.

20. Pentru slujirea sa, pe care a slujit-o împotriva Tirosului, i-am dat lui pământul Egiptosului». [Căci] acestea zice Domnul, Domnul:

21. «În ziua aceea se va ridica cornul [ἀνατελεῖ κέρας] [la] toată casa lui Israil și ție îți voi da gură deschisă în mijlocul lor [καὶ σοὶ δώσω στόμα ἀνεῳγμένον ἐν μέσῳ αὐτῶν] și vor cunoaște că Eu sunt Domnul»”.


[1] Când fiii lui Israil ar dori să le calce pe urme egiptenilor.

[2] În prima zi a lunii dintâi.

[3] A Tirului.