Iezechiil, cap. 30, cf. LXX

1. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zicându-mi:

2. „Fiule al omului, profețește și zi! «Acestea zice Domnul: <O! O, ziua [aceea]!…

3. Că[ci] aproape [este] ziua Domnului [ὅτι ἐγγὺς ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου], [iar] ziua [aceea] va fi sfârșitul neamurilor [ἡμέρα πέρας ἐθνῶν ἔσται].

4. Și va veni sabia asupra egiptenilor și va fi tulburarea în Etiopia și vor cădea cei care au fost răniți în Egiptos și va cădea împreună [și vor cădea împreună] temeliile sale.

5. Perse [Πέρσαι]/ persanii și crites [κρῆτες]/ cretanii și lidii [λυδοὶ]/ lidienii și libiesii [Λίβυες]/ libienii și toți cei amestecați [αὶ πάντες οἱ ἐπίμικτοι] și fiii făgăduinței Mele [καὶ τῶν υἱῶν τῆς διαθήκης Μου] [prin] sabie vor cădea în[tru] el[1].

6. Și vor cădea reazemele Egiptosului [καὶ πεσοῦνται τὰ ἀντιστηρίγματα Αἰγύπτου] și se va coborî semeția tăriei sale de la Magdolos până la Siini. [Și] [prin] sabie vor cădea în[tru] el[2]>, zice Domnul.

7. <Și va fi pustiit în mijlocul țărilor care au fost pustiite, iar cetățile lor vor fi în mijlocul cetăților care au fost pustiite.

8. Și vor cunoaște că Eu sunt Domnul, când am să dau foc asupra Egiptosului și are să fie zdrobiți toți cei care îi ajută lui.

9. În ziua aceea vor ieși Îngerii [ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελεύσονται Ἄγγελοι], sârguindu-se să stingă Etiopia [σπεύδοντες ἀφανίσαι τὴν Αἰθιοπίαν][3]. Și va fi tulburarea în[tru] ei, în ziua Egiptosului, că[ci], iată, [ziua aceasta] vine!>».

10. «Acestea zice Domnul, Domnul: <Și voi pierde mulțimea egiptenilor prin mâna lui Nabuhodonosor, a împăratului Babilonului,

11. [prin mâna] lui și a poporului său, [care sunt] făcătorii de rele dintre neamuri, cei care au fost trimiși să piardă pământul. Și vor goli toate săbiile lor asupra Egiptosului și va fi umplut pământul de răniți [καὶ πλησθήσεται ἡ γῆ τραυματιῶν].

12. Și le voi da râurile lor pustiite [καὶ δώσω τοὺς ποταμοὺς αὐτῶν ἐρήμους] și voi pierde pământul și plinirea lui în mâinile celor străini [καὶ ἀπολῶ τὴν γῆν καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς ἐν χερσὶν ἀλλοτρίων]. [Căci] Eu, Domnul, am grăit [acestea]>».

13. Că[ci] acestea zice Domnul, Domnul: «Și îi voi pierde pe oamenii cei mari din Memfis[4] și pe stăpânitorii din pământul Egiptosului și [ei] nu vor mai fi încă.

14. Și voi pierde pământul Paturis [Παθουρης] și voi da foc pe[ste] Tanis[5] și voi face răzbunare în Diospolis[6].

15. Și voi vărsa mânia Mea asupra Saisului[7], [asupra] tăriei Egiptosului, și voi pierde mulțimea Memfisului.

16. Și voi da foc pe[ste] Egiptos și [cu] tulburare va fi tulburat Siini și în Diospolis va fi prădarea [ἔκρηγμα] și va fi vărsată [vor fi vărsate] apele.

17. Tinerii cetății soarelui și [cei] ai Vuvastosului[8] prin sabie vor cădea, iar femeile [lor] în robie vor merge.

18. Și în Tafnas se va întuneca ziua [καὶ ἐν Ταφνας συσκοτάσει ἡ ἡμέρα], când Eu am să zdrobesc acolo sceptrele Egiptosului [ἐν τῷ συντρῖψαι Με ἐκεῖ τὰ σκῆπτρα Αἰγύπτου], și va pieri acolo semeția tăriei sale. Și pe el norul îl va acoperi, iar fiicele sale, cele roabe, vor fi călăuzite.

19. Și voi face judecată în Egiptos și vor cunoaște că Eu sunt Domnul»”.

20. Și a fost în cel de-al 11-lea an, în luna cea dintâi, [în ziua] a 7-a a lunii, a fost cuvântul Domnului către mine, zicându-mi:

21. „Fiule al omului, brațele lui Farao, ale împăratului Egiptosului, le-am zdrobit și, iată, nu a fost bandajat [ca] să-i fie dată vindecare, [ca] să-i fie dat pe[ste] el plasture [μάλαγμα], [ca] să-i fie dată tărie, [ca] să apuce [el] de săbii!”.

22. Pentru aceasta, acestea zice Domnul, Domnul: „Iată, Eu [sunt] împotriva lui Farao, a împăratului Egiptosului, și îi voi zdrobi brațele lui cele tari [καὶ συντρίψω τοὺς βραχίονας αὐτοῦ τοὺς ἰσχυροὺς] și pe cele ale [sale] care au fost întinse [καὶ τοὺς τεταμένους], și îi voi doborî sabia sa din mâna sa [καὶ καταβαλῶ τὴν μάχαιραν αὐτοῦ ἐκ τῆς χειρὸς αὐτου]!

23. Și voi risipi Egiptosul în[tre] neamuri și îi voi împrăștia pe ei întru țări.

24. Și voi întări brațele împăratului Babilonului și îi voi da sabia Mea întru mâna sa [καὶ δώσω τὴν ῥομφαίαν Μου εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ] și o va aduce pe ea asupra Egiptosului și va ieși să prade prada sa[9] și va prăda prăzile sale.

25. Și voi întări brațele împăratului Babilonului, iar brațele lui Farao vor cădea. Și vor cunoaște că Eu sunt Domnul, când am să dau sabia Mea întru mâinile împăratului Babilonului și [el] o va întinde pe ea asupra pământului Egiptosului.

26. Și voi risipi Egiptosul în[tre] neamuri și îi voi împrăștia pe ei întru țări și vor cunoaște toți că Eu sunt Domnul”.


[1] În Egipt.

[2] Tot cu referire la Egipt.

[3] Transliterarea formei de N. Αἰθιοπία.

[4] Transliterarea formei de N. Μέμφις.

[5] Transliterarea formei de N. Τάνις.

[6] Transliterarea formei de N. Διόσπολις.

[7] Transliterarea formei de N. Σάις.

[8] Transliterarea formei de N. Βούβαστος.

[9] A Egiptului.