Iezechiil, cap. 32, 17-32, cf. LXX

17. Și a fost în cel de-al 12-lea an, [în] luna cea dintâi, [în ziua] a 15-a a lunii, a fost cuvântul Domnului către mine, zicându-mi:

18. „Fiule al omului, plângi asupra tăriei Egiptosului! Și moarte vor coborî fiicele neamurilor sale întru adâncul pământului, către cei care se coboară întru groapă.

19.

20. Vor cădea împreună cu el în mijlocul răniților de sabie și va fi adormită toată tăria sa [καὶ κοιμηθήσεται πᾶσα ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ].

21. Și îți vor zice ție uriașii [οἱ γίγαντες]: «Fii în adâncul gropii [ἐν βάθει βόθρου γίνου]! [Decât] cine ești mai bun [τίνος κρείττων εἶ]? Coboară și adormi împreună cu cei netăiați împrejur în mijlocul răniților de sabie [κατάβηθι καὶ κοιμήθητι μετὰ ἀπεριτμήτων ἐν μέσῳ τραυματιῶν μαχαίρας]!».

22. Acolo [este] Assur și toată adunarea lui, toți răniții. Acolo au fost dați, iar mormântul lor [este] în adâncul gropii [καὶ ἡ ταφὴ αὐτῶν ἐν βάθει βόθρου]. Și a fost făcută adunarea sa împrejurul mormântului său. Toți răniții [πάντες οἱ τραυματίαι], cei care au căzut [prin] sabie [οἱ πεπτωκότες μαχαίρᾳ],

23. [sunt] cei care au dat frica lor asupra pământului vieții [οἱ δόντες τὸν φόβον αὐτῶν ἐπὶ γῆς ζωῆς]”.

24. Acolo [este] Elamul [Αιλαμ] și toată puterea sa [este] împrejurul mormântului său. [Și] toți răniții, cei care au căzut [prin] sabie, și cei care se coboară netăiați împrejur în adâncul pământului, cei care au dat frica lor asupra pământului vieții și și-au luat chinul lor împreună cu cei care se coboară întru groapă

25. în mijlocul răniților.

26. Acolo au fost dați Mosoh [Μοσοχ] și Tovel [Θοβελ] și toată tăria lor [este] împrejurul mormântului său. [Și] toți răniții săi, toți cei netăiați împrejur, răniții de săbii, cei care au dat frica lor asupra pământului vieții.

27. Și au fost adormiți împreună cu uriașii cei care au căzut din veac [καὶ ἐκοιμήθησαν μετὰ τῶν γιγάντων τῶν πεπτωκότων ἀπὸ αἰῶνος], cei care au coborât întru Iad [împreună] cu armele [lor] cele de război [οἳ κατέβησαν εἰς ᾍδου ἐν ὅπλοις πολεμικοῖς] și și-au pus săbiile lor sub capetele lor [καὶ ἔθηκαν τὰς μαχαίρας αὐτῶν ὑπὸ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν] și au fost făcute fărădelegile lor asupra oaselor lor [καὶ ἐγενήθησαν αἱ ἀνομίαι αὐτῶν ἐπὶ τῶν ὀστῶν αὐτῶν], că[ci] i-au înfricoșat pe uriași în pământul vieții [ὅτι ἐξεφόβησαν γίγαντας ἐν γῇ ζωῆς].

28. Iar tu în mijlocul celor netăiați împrejur vei fi adormit, împreună cu cei care au fost răniți [prin] sabie.

29. Acolo au fost dați stăpânitorii Assurului, cei care au dat tăria sa spre rana de sabie [οἱ δόντες τὴν ἰσχὺν αὐτοῦ εἰς τραῦμα μαχαίρας]. Aceștia împreună cu răniții au fost adormiți, împreună cu cei care coboară întru groapă.

30. Acolo [sunt] stăpânitorii de la miazănoapte, toți strategii [στρατηγοὶ] Assurului, răniții, cei care coboară împreună cu frica lor [οἱ καταβαίνοντες, τραυματίαι, σὺν τῷ φόβῳ αὐτῶν] și [cu] tăria lor [καὶ τῇ ἰσχύι αὐτῶν]. [Aceștia,] cei netăiați împrejur, au fost adormiți împreună cu răniții de sabie, și și-au luat chinul lor împreună cu cei care se coboară întru groapă [καὶ ἀπήνεγκαν τὴν βάσανον αὐτῶν μετὰ τῶν καταβαινόντων εἰς βόθρον].

31. Pe aceia îi va vedea împăratul Farao și va fi mângâiat pe[ste] toată tăria lor”, zice Domnul, Domnul.

32. „Că[ci] am dat frica sa asupra pământului vieții [ὅτι δέδωκα τὸν φόβον αὐτοῦ ἐπὶ γῆς ζωῆς] și Farao va fi adormit în mijlocul celor netăiați împrejur, împreună cu răniții de sabie, și [împreună cu el] toată mulțimea sa”, zice Domnul, Domnul.