Iezechiil, cap. 36, 1-15, cf. LXX

1. Iar tu, fiule al omului, profețește împotriva munților lui Israil și zi-le mulților lui Israil! «Auziți cuvântul Domnului!

2. Acestea zice Domnul, Domnul: <Pentru ce a zis vrăjmașul împotriva voastră: „Bine s-a făcut! [Căci] pustiurile cele veșnice ne-a[u] fost făcut[e] nouă spre stăpânire”?>».

3. Pentru aceasta profețește și zi! «Acestea zice Domnul, Domnul: <Pentru că voi [ați voit] să fiți necinstiți și să fiți urâți voi de către cei dimprejurul vostru, [pentru] a fi voi spre stăpânirea neamurilor celor rămase, și v-ați înălțat graiul limbii [voastre] și [v-ați făcut] spre ocara neamurilor>»,

4. pentru aceasta, munților ai lui Israil, auziți cuvântul Domnului! «Acestea zice Domnul munților și dealurilor și râpelor și pârâielor și celor care au fost pustiite și nimicite și cetăților celor care au fost părăsite, celor care s-au făcut spre pradă și spre călcarea neamurilor celor care au rămas împrejur.

5. Pentru aceasta, acestea zice Domnul, Domnul: <Dacă, într-adevăr, în[tru] focul mâniei Mele am grăit [ἐν πυρὶ θυμοῦ Μου ἐλάλησα] împotriva celorlalte neamuri și împotriva a toată Idumea, că[ci] și-au dat pământul Meu lor înșiși spre stăpânirea cu veselie, necinstind sufletele [pentru ca] să le nimicească prin pradă [ἀτιμάσαντες ψυχὰς τοῦ ἀφανίσαι ἐν προνομῇ]>,

6. pentru aceasta profețește împotriva pământului lui Israil și zi munților și dealurilor și râpelor și vâlcelelor! Acestea zice Domnul: <Iată, Eu în[tru] râvna Mea și în[tru] mânia Mea am grăit [Ἐγὼ ἐν τῷ ζήλῳ Μου καὶ ἐν τῷ θυμῷ Μου ἐλάλησα], pentru ca să purtați voi ocările neamurilor!

7. Pentru aceasta, Eu voi ridica mâna Mea împotriva neamurilor celor dimprejurul vostru, [iar] aceștia necinstea lor își vor primi.

8. Iar voi, munților ai lui Israil, strugurul și rodul vostru va mânca poporul Meu, că[ci ei] se apropie să vină.

9. Că[ci], iată [ἰδοὺ], Eu [voi căuta] spre voi [Ἐγὼ ἐφ᾽ ὑμᾶς] și voi privi spre voi [καὶ ἐπιβλέψω ἐφ᾽ ὑμᾶς] și veți fi lucrați și veți fi semănați [καὶ κατεργασθήσεσθε καὶ σπαρήσεσθε]!

10. Și îi voi înmulți pe voi[1] pe oameni [și voi înmulți] toată casa lui Israil [până] întru sfârșit și vor fi locuite cetățile, iar cea care a fost pustiită va fi zidită.

11. Și îi voi înmulți pe voi pe oameni și pe dobitoace și vă voi locui pe voi ca la începutul vostru [καὶ κατοικιῶ ὑμᾶς ὡς τὸ ἐν ἀρχῇ ὑμῶν] și bine vă voi face vouă [καὶ εὖ ποιήσω ὑμᾶς], precum cele [mai] dinainte ale voastre [ὥσπερ τὰ ἔμπροσθεν ὑμῶν], și veți cunoaște că Eu sunt Domnul [καὶ γνώσεσθε ὅτι Ἐγώ εἰμι Κύριος].

12. Și voi naște pe voi oameni, [voi naște] pe poporul Meu, pe Israil, și [ei] vă vor moșteni pe voi și le veți fi lor întru stăpânire și nu o să mai fiți adăugați încă să fiți lipsiți de copii de la ei [καὶ οὐ μὴ προστεθῆτε ἔτι ἀτεκνωθῆναι ἀπ᾽ αὐτῶν]>».

13. «Acestea zice Domnul, Domnul: <Pentru că ți-au zis ție: „Mâncând oameni ești și ai fost lipsit de copii de către neamul tău”,

14. pentru aceasta, oameni nu vei mai mânca, iar neamul tău nu îl vei mai face încă fără copii>, zice Domnul, Domnul».

15. «<Și nu va mai fi auzită pe voi necinstea neamurilor, iar ocările popoarelor nu aveți să le [mai] purtați>, zice Domnul, Domnul»”.


[1] Pe munți.