Iezechiil, cap. 36, 16-38, cf. LXX

16. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zicându-mi:

17. „Fiule al omului, casa lui Israil a locuit pe pământul lor și l-au spurcat pe el cu calea lor și cu idolii lor și cu necurățiile lor. [Și] ca necurăția care este îndepărtată a fost făcută [s-a făcut] calea lor înaintea feței Mele.

18. Și am vărsat mânia Mea asupra lor

19. și i-am risipit pe ei întru neamuri și i-am împrăștiat pe ei întru țări. [Căci] după calea lor și după păcatul lor i-am judecat pe ei [κατὰ τὴν ὁδὸν αὐτῶν καὶ κατὰ τὴν ἁμαρτίαν αὐτῶν ἔκρινα αὐτούς].

20. Și au intrat spre neamuri, la care au intrat acolo, și au spurcat numele Meu cel sfânt, când [a fost] a zice ei: «Aceștia [sunt] poporul Domnului și ei din pământul Său au ieșit».

21. Și nu i-am cruțat pe ei pentru numele Meu cel sfânt, pe cei care au spurcat casa lui Israil în neamurile [în] care au intrat [ei] acolo.

22. Pentru aceasta, zi casei lui Israil! «Acestea zice Domnul: <Nu Eu vă fac vouă [acestea], casa lui Israil, ci mai degrabă [voi], pentru numele Meu cel sfânt, pe care l-ați spurcat în neamurile [în] care ați intrat [voi] acolo.

23. Și voi sfinți numele Meu cel mare, care a fost spurcat în neamurile [în] care v-ați spurcat în mijlocul lor, și vor cunoaște neamurile că Eu sunt Domnul, când am să Mă sfințesc pe Mine în[tru] voi înaintea ochilor lor.

24. Și vă voi lua pe voi dintre neamuri și vă voi aduna pe voi din toate pământurile și vă voi duce pe voi întru pământul vostru.

25. Și voi stropi asupra voastră apa cea curată [καὶ ῥανῶ ἐφ᾽ ὑμᾶς ὕδωρ καθαρόν][1] și veți fi curățiți de toate necurățiile voastre și de toți idolii voștri [καὶ καθαρισθήσεσθε ἀπὸ πασῶν τῶν ἀκαθαρσιῶν ὑμῶν καὶ ἀπὸ πάντων τῶν εἰδώλων ὑμῶν] și [Eu] vă voi curăți pe voi [καὶ καθαριῶ ὑμᾶς].

26. Și vă voi da vouă inima cea nouă și duhul cel nou îl voi da în[tru] voi [καὶ δώσω ὑμῖν καρδίαν καινὴν καὶ πνεῦμα καινὸν δώσω ἐν ὑμῖν]. Și voi lua inima cea de piatră din trupul vostru [καὶ ἀφελῶ τὴν καρδίαν τὴν λιθίνην ἐκ τῆς σαρκὸς ὑμῶν] și vă voi da vouă inima cea de carne [καὶ δώσω ὑμῖν καρδίαν σαρκίνην].

27. Și pe Duhul Meu Îl voi da în[tru] voi [καὶ τὸ Πνεῦμά Μου δώσω ἐν ὑμῖν] și voi face ca în[tru] dreptățile Mele să mergeți și judecățile Mele să le păziți și să le faceți.

28. Și veți locui pe pământul pe care l-am dat părinților voștri și Îmi veți fi Mie întru popor, iar Eu vă voi fi vouă întru Dumnezeu.

29. Și vă voi mântui pe voi de toate necurățiile voastre și voi chema grâul și îl voi înmulți pe el și nu voi da asupra voastră foamete.

30. Și voi înmulți rodul pomului și roadele țarinii, pentru ca să nu luați ocara foametei în[tre] neamuri.

31. Și vă veți fi adus aminte [vă veți aduce aminte] de căile voastre cele rele și de obiceiurile voastre cele [care] nu [sunt] bune și vă veți mânia în fața lor în[tru] fărădelegile voastre și în[tru] urâciunile voastre.

32. [Însă] nu pentru voi Eu fac [acestea]>, zice Domnul, Domnul. <[Lucru] cunoscut va fi [acesta] vouă. Rușinați-vă și întoarceți-vă de la căile voastre, casa lui Israil!>».

33. «Acestea zice Domnul: <În ziua [în] care vă voi curăți pe voi de toate fărădelegile voastre și voi locui cetățile și vor fi zidite cele pustii,

34. iar pământul, cel care a fost stricat, va fi lucrat – pentru că acesta a fost stricat [și] a fost făcut [așa] în ochii a tot cel care trece [pe acolo] –

35. [ei vor veni] și vor zice: „Pământul acela, care a fost stricat, a fost făcut ca grădina desfătării [κῆπος τρυφῆς], iar cetățile cele pustii și stricate și dărâmate au stat tari”.

36. Și vor cunoaște neamurile, câte or să rămână împrejurul vostru, că Eu, Domnul, le-am zidit pe cele dărâmate și le-am sădit pe cele stricate. [Pentru că] Eu, Domnul, am grăit [acestea] și voi face [acestea]>».

37. «Acestea zice Domnul: <Încă aceasta voi fi căutat [voi căuta să fac] casei lui Israil, [voi căuta] să le fac lor: Îi voi înmulți pe oamenii lor precum oile [πληθυνῶ αὐτοὺς ὡς πρόβατα ἀνθρώπους].

38. [Și] ca oile cele sfinte [ὡς πρόβατα ἅγια], ca oile Ierusalimului în[tru] praznicele sale [ὡς πρόβατα Ιερουσαλημ ἐν ταῖς ἑορταῖς αὐτῆς], așa vor fi cetățile cele pustii pline de oile oamenilor și vor cunoaște că Eu [sunt] Domnul>»”.


[1] Profeție despre Sfântul Botez.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *