Iezechiil, cap. 40, cf. LXX

1. Și a fost în cel de al 25-lea an al robiei noastre, în luna cea dintâi, [întru ziua] a 10-a a lunii, în cel de al 14-lea an după luarea cetății[1], [că] în ziua aceea a fost pe[ste] mine mâna Domnului și m-a dus pe mine [ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐγένετο ἐπ᾽ ἐμὲ χεὶρ Κυρίου καὶ ἤγαγέν με],

2. în[tru] vederea lui Dumnezeu [ἐν ὁράσει Θεοῦ], întru pământul lui Israil și m-a pus pe mine în[tru] muntele cel foarte înalt [καὶ ἔθηκέν με ἐπ᾽ ὄρους ὑψηλοῦ σφόδρα] și pe el, înainte[a mea, era] ca zidirea cetății [καὶ ἐπ᾽ αὐτοῦ ὡσεὶ οἰκοδομὴ πόλεως ἀπέναντι],

3. și m-a dus pe mine acolo. Și [καὶ], iată [ἰδοὺ], omul [ἀνήρ]! Și vederea sa era ca vederea aramei strălucind, iar în mâna sa era funia ziditorilor [σπαρτίον οἰκοδόμων] și trestia de măsură [κάλαμος μέτρου] și el stătuse la poartă [καὶ αὐτὸς εἱστήκει ἐπὶ τῆς πύλης].

4. Iar omul a zis către mine: „Văzut-ai, fiule al omului? Vezi cu ochii tăi și auzi cu urechile tale și rânduiește întru inima ta toate câte eu îți arăt ție, căci pentru [ca] să-ți arăt ție ai intrat aici! Și vei arăta toate câte tu vezi casei lui Israil”.

5. Și, iată, [am văzut] împrejmuirea de-afară a casei împrejur! Și în mâna omului [era] trestia, [iar] măsura [trestiei era] de 6 coți cu cotul și o palmă [τὸ μέτρον πηχῶν ἓξ ἐν πήχει καὶ παλαιστῆς]. Și am măsurat zidul cel de dinainte [și] lățimea [lui era] întocmai [cu] trestia, iar înălțimea lui [era tot] întocmai [cu] trestia.

6. Și a intrat prin poarta cea văzând către răsărituri [καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν πύλην τὴν βλέπουσαν κατὰ ἀνατολὰς], [cea] cu 7 trepte [ἐν ἑπτὰ ἀναβαθμοῖς], și a măsurat elamul porții cel întocmai [cu] trestia [καὶ διεμέτρησεν τὸ αιλαμ τῆς πύλης ἴσον τῷ καλάμῳ].

7. Și [a măsurat și] teea [τὸ θεε]/ camera cea întocmai [cu] trestia de lungă și întocmai [cu] trestia de lată, iar elamul, cel din mijlocul teilatei [τοῦ θαιηλαθα], [era] de 6 coți. Iar teea cea de-a doua [era] întocmai [cu] trestia de lată și întocmai [cu] trestia de lungă, iar elamul [ei era] de 5 coți.

8. Și teea cea de-a treia [era] întocmai [cu] trestia de lată și întocmai [cu] trestia de lungă.

9. Iar elamul porții celei mari [era] aproape de elamul porții de 8 coți, iar elefurile [τὰ αιλευ] [erau] de 2 coți, și [a măsurat și] elamul porții dinăuntru.

10. Și teele porții [erau] cele trei tee din față, de aici, și cele trei de aici și măsura [era] una [la] cele trei și măsura [era] una a elamurilor de aici și de aici.

11. Și a măsurat lățimea porții celei mari [și era] de 10 coți, iar lărgimea porții celei mari [era] de 13 coți.

12. Iar cotul adunându-se în fața teimilor/ a camerelor de aici și de aici, și teea de aici [are] 6 coți, iar cea de aici [are tot] 6 coți.

13. Și a măsurat poarta de la zidul teei/ a camerei până la zidul teei [celeilalte] [și] lățimea [ei era] de 25 de coți. Aceasta [era] poarta până la poarta [cealaltă].

14. Și [locul] cel luminos al elamului porții [era] de 60 de coți, [pe când] 20 [de coți era] teimul porții dimprejur.

15. Și [locul] cel luminos al porții din afară, spre [locul] cel luminos al elamului porții dinăuntru, [era] de 50 de coți.

16. Și ferestrele cele ascunse [θυρίδες κρυπταὶ] de la teimuri și de la elamuri [erau] înăuntrul porții curții celei dimprejur și, de asemenea, [erau] ferestrele elamurilor cele dimprejur pe dinăuntru, iar pe[ste] elam/ poartă [erau] finicii de aici și de aici.

17. Și m-a dus pe mine întru curtea cea mai dinăuntru [καὶ εἰσήγαγέν με εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν]. Și, iată, camerele și peristilurile/ stâlpii dimprejurul curții [παστοφόρια καὶ περίστυλα κύκλῳ τῆς αὐλῆς]! Și camerele [erau] 30 [la număr], [fiecare fiind] cu stâlpii [ei].

18. Și porticurile din spatele porților [καὶ αἱ στοαὶ κατὰ νώτου τῶν πυλῶν][erau] după lungimea porților, [iar] stâlpii [lor erau] dedesubt.

19. Și a măsurat lățimea curții de la [locul] cel luminos al porții celei mai din afară, pe dinăuntru, până la [locul] cel luminos al porții celei văzând afară [τῆς βλεπούσης ἔξω], celei văzând către răsărituri [τῆς βλεπούσης κατ᾽ ἀνατολάς], [și erau] 100 de coți. [Și apoi] m-a dus pe mine spre miazănoapte.

20. Și, iată, poarta văzând către miazănoapte, [din] curtea cea mai din afară, și a măsurat-o pe ea [și a aflat] lungimea și lățimea ei!

21. Și [a măsurat și] teele/ camerele cele trei de aici și pe cele trei de aici și elefurile [τὰ αιλευ]/ stâlpii ușilor și elammourile [τὰ αιλαμμω]/ porticurile și finicii ei. Și a fost, după măsurile porții văzând către răsărituri, 50 de coți lungimea ei și 25 de coți lățimea ei.

22. Și [a măsurat și] ferestrele ei și elammourile ei și finicii ei, precum [și] poarta văzând către răsărituri. Și cu 7 trepte se suiau spre ea și elammourile/ porticurile [erau] înăuntru.

23. Iar poarta curții celei mai dinăuntru, văzând spre poarta cea de miazănoapte, [era] în felul porții văzând către răsărituri. Și a măsurat curtea de la o poartă la [cealaltă] poartă [și erau] 100 de coți.

24. Și m-a dus pe mine la miazăzi. Și, iată, poarta văzând către miazăzi! Și a măsurat-o pe aceasta – și teele și elefurile și elammourile după măsurile acestora

25. și ferestrele ei și elammourile dimprejur, precum [și] ferestrele elamului –, [și era] de 50 de coți lungimea ei și de 25 de coți lățimea ei.

26. Și [avea] treptele cele 7 ale ei și elammoul pe dinăuntru și finicii ei, unul aici și unul aici, [amândoi] pe[ste] elefuri.

27. Iar poarta către miazăzi [era] opusă porții curții celei mai dinăuntru. Și a măsurat curtea de la o poartă până la [cealaltă] poartă, [iar] lățimea [ei], către miazăzi, [era] de 100 de coți.

28. Și m-a dus pe mine întru curtea cea mai dinăuntru a porții către miazăzi și a măsurat poarta după măsurile acestora [acesteia],

29. [cât] și teele și elefurile și elammourile după măsurile acestora, și ferestrele ei și [cu] elammourile [cele] dimprejur, și [era] de 50 de coți lungimea ei și lățimea [ei era] de 25 de coți.

30.

31. Și elammoul [era] întru curtea cea mai din afară și [erau și] finicii elefului și treptele cele 8.

32. Și m-a dus pe mine spre poarta cea văzând către răsărituri și a măsurat-o pe ea după măsurile acestora [acesteia],

33. iar teele și elefurile și elammourile [erau] după măsurile acestora, [cât] și ferestrele ei și elammoul dimprejur, [fiind] de 50 de coți lungimea ei și de 25 de coți lățimea [ei].

34. Și elammoul [era] întru curtea cea mai dinăuntru și finicii [erau] pe[ste] eleful de aici și de aici și [erau și] treptele cele 8 ale ei.

35. Și m-a dus pe mine spre poarta cea către miazănoapte și a măsurat după măsurile acestea.

36. [Și a măsurat] și teele și elefurile și elammourile ei și ferestrele ei dimprejur și [cu] elammoul ei [și era] de 50 de coți lungimea ei și lățimea [ei] era de 25 de coți.

37. Și [erau și] elammourile întru curtea cea mai din afară și [erau și] finicii elefului de aici și de aici și [erau și] treptele cele 8 ale ei.

38. [Și erau și] camerele ei și intrările ei și elammourile ei pe[ste] poarta

39. cea de-a doua. [Unde este] scurgerea în care are să înjunghie în[tru] ea pe cele[2] pentru păcat și pentru neștiință [τὰ ὑπὲρ ἁμαρτίας καὶ ὑπὲρ ἀγνοίας].

40. Și din spatele scurgerii arderilor de tot, văzând către miazănoapte, [erau] mesele cele două către răsărituri, iar din spatele celei de a doua și a elamului porții [erau alte] două mese către răsărituri.

41. [Și erau] cele 4 [mese] de aici și cele 4 de aici, din spatele porții, [și] pe acestea se vor înjunghia jertfele, înaintea celor 8 mese ale jertfelor.

42. Și cele 4 mese ale arderilor celor de tot [erau] din pietre tăiate, [având] un cot și jumătate lățime și doi coți și jumătate lungime și [fiind] de un cot înălțimea [lor]. Pe acestea se vor pune vasele, în[tru] care se înjunghie [se vor înjunghia] acolo arderile cele de tot și jertfele.

43. Și de o palmă vor avea cornișă tăiată în piatră pe dinăuntru împrejurul [lor] [καὶ παλαιστὴν ἕξουσιν γεῖσος λελαξευμένον ἔσωθεν κύκλῳ], [iar] pe[ste] mese, pe deasupra, [vor avea] acoperișuri, [pentru] a le acoperi de ploaie și de arșiță.

44. Și m-a dus pe mine în curtea cea mai dinăuntru. Și, iată, cele două auditorii [δύο ἐξέδραι][3] în curtea cea mai dinăuntru: unul în spatele porții văzând către miazănoapte, ducând către miazăzi, iar unul în spatele porții celei către miazăzi și văzând către miazănoapte!

45. Și a zis către mine: „Auditoriul acesta, văzând către miazăzi, [este] al preoților celor care păzesc paza casei,

46. iar auditoriul văzând către miazănoapte [este] al preoților celor care păzesc paza jertfelnicului. Aceia sunt fiii lui Sadduc [Σαδδουκ], dintru ai lui Levi [ἐκ τοῦ Λευι], cei care se apropie către Domnul [pentru] a-I liturghisi/ sluji Lui [οἱ ἐγγίζοντες πρὸς Κύριον λειτουργεῖν Αὐτῷ]”.

47. Și a măsurat curtea, [iar] lungimea [ei era] de 100 de coți și lățimea [ei era tot] de 100 de coți, [fiind aceasta] cu cele 4 părți ale ei, iar jertfelnicul [era] înaintea casei.

48. Și m-a dus pe mine spre elamul/ porticul casei. Și a măsurat elul[4] elamului [καὶ διεμέτρησεν τὸ αιλ τοῦ αιλαμ]/ stâlpul [stâlpii] ușii porticului [și era] de 5 coți lățimea [celui] de aici și de 5 coți [a celui] de aici. Și lățimea intrării [era] de 14 coți, iar țâțânile ușii elamului [era] de 3 coți [cea] de aici și de 3 coți [cea] de aici.

49. Iar lungimea elamului [era] de 20 de coți și lățimea [lui era] de 12 coți și pe cele 10 trepte se suiau la el. Și stâlpii erau pe[ste] elam, unul aici și altul aici.


[1] După cucerirea Ierusalimului.

[2] Jertfele.

[3] Săli de conversație.

[4] Stâlpul ușii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *