Iezechiil, cap. 42, cf. LXX

1. Și m-a dus pe mine întru curtea cea mai din afară, către răsărituri [κατὰ ἀνατολὰς], înaintea porții celei către miazănoapte. Și m-a dus pe mine [acolo] și, iată, auditoriile cele cinci [erau] ținând de [zidul] cel rămas [ἐξέδραι πέντε ἐχόμεναι τοῦ ἀπολοίπου] și ținând de [zidul] cel separând către miazănoapte [καὶ ἐχόμεναι τοῦ διορίζοντος πρὸς βορρᾶν]!

2. [Și] lungimea [lor], către miazănoapte, [era] de 100 de coți, iar lățimea [lor era] de 50 de coți,

3. [fiind] scrise [în] ce chip [sunt] porțile curții celei dinăuntru și [în] ce chip [sunt] rânduiți stâlpii curții celei mai din afară, porticurile cele întreite [fiind] cele cu fața către față.

4. Și înaintea auditoriilor [era locul] de umblat, [fiind] de 10 coți lățimea [lui] și de 100 de coți lungimea [lui], iar ușile lor [erau] către miazănoapte.

5. Iar [locurile] cele de umblat, cele de sus, [erau] asemenea, că[ci] ieșea stâlpul din sine, din stâlpul cel de dedesubt. Și [precum era] distanța, așa [era și] stâlpul, iar [precum era] distanța, așa [erau] și porticurile,

6. pentru că întreite erau și stâlpi nu aveau precum stâlpii cei mai din afară. Pentru aceasta, [ele[1]] ieșeau din pământ din cele de dedesubt și din cele din mijloc.

7. Iar lumina din afară [venea în] ce chip [erau] auditoriile curții celei mai din afară, cele văzând înaintea auditoriilor celor către miazănoapte, lungimea [lor fiind] de 50 de coți.

8. Că[ci] lungimea auditoriilor celor văzând spre curtea cea mai din afară [era] de 50 de coți, iar acestea sunt față către față [cu] acelea, totul [fiind] de 100 de coți.

9. Iar ușile auditoriilor acestora, ale intrării celei către răsărituri [τῆς εἰσόδου τῆς πρὸς ἀνατολὰς], [erau pentru] a intra prin ele din curtea cea mai din afară

10. către lumina cea de la începutul [locului] plimbării [κατὰ τὸ φῶς τοῦ ἐν ἀρχῇ περιπάτου], iar cele către miazăzi [erau] către fața austrului, către fața [zidului] celui rămas și către fața [zidului] celui separând. [Iar] auditoriile

11. și [locul] plimbării [erau] către fața lor, după măsurile auditoriilor celor către miazănoapte, și după lungimea lor și după lățimea lor și după toate ieșirile lor și după toate cotiturile lor și după luminile lor. Iar după ușile lor,

12. ale auditoriilor celor către miazăzi, și după ușile [cele] de la începutul [locului] plimbării, [erau] ca la lumina distanței de o trestie [ὡς ἐπὶ φῶς διαστήματος καλάμου] și către răsărituri, [pentru] a se intra prin ele.

13. Și a zis către mine: „Auditoriile cele către miazănoapte și auditoriile cele către miazăzi, cele care sunt către fața distanțelor [αἱ οὖσαι κατὰ πρόσωπον τῶν διαστημάτων] [dintre clădiri], acestea sunt auditoriile [templului] celui sfânt [αὗταί εἰσιν αἱ ἐξέδραι τοῦ ἁγίου], în[tru] care vor mânca acolo preoții, fiii lui Sadduc [υἱοὶ Σαδδουκ], cei care se apropie către Domnul [οἱ ἐγγίζοντες πρὸς Κύριον], [către] sfintele sfintelor [τὰ ἅγια τῶν ἁγίων]. Și acolo vor pune sfintele sfintelor și jertfa și cele pentru păcat și cele pentru neștiință, pentru că [este] locul cel sfânt.

14. [Și] nu vor intra acolo în afară de preoți [și nici] nu vor ieși din [templul] cel sfânt spre curtea cea mai din afară, pentru ca pururea Sfinți să fie cei care se apropie [ὅπως διὰ παντὸς Ἅγιοι ὦσιν οἱ προσάγοντες][de cele sfinte], și [pentru ca] să nu se atingă de îmbrăcămintea lor, în care liturghisesc/ slujesc în[tru] ele [ἐν οἷς λειτουργοῦσιν ἐν αὐτοῖς][2], pentru că sfinte este [sunt acestea]. Iar [preoții] vor îmbrăca alte veșminte [καὶ ἐνδύσονται ἱμάτια ἕτερα], [atunci] când or să se atingă de popor [ὅταν ἅπτωνται τοῦ λαοῦ][3]”.

15. Și a fost terminată măsurarea casei celei dinăuntru. Și m-a dus pe mine pe calea porții celei văzând către răsărituri [καὶ ἐξήγαγέν με καθ᾽ ὁδὸν τῆς πύλης τῆς βλεπούσης πρὸς ἀνατολὰς] și a măsurat chipul casei împrejur cu rânduială [καὶ διεμέτρησεν τὸ ὑπόδειγμα τοῦ οἴκου κυκλόθεν ἐν διατάξει].

16. Și a stat în spatele porții celei văzând către răsărituri și a măsurat 500 [de coți] cu trestia măsurii [ἐν τῷ καλάμῳ τοῦ μέτρου].

17. Și s-a întors către miazănoapte și a măsurat-o pe cea către fața crivățului [și era] de 500 de coți cu trestia măsurii.

18. Și s-a întors către mare și a măsurat-o pe cea către fața marii [și era] de 500 de coți cu trestia măsurii.

19. Și s-a întors către miazăzi și a măsurat înaintea austrului [și locul era] de 500 de coți cu trestia măsurii.

20. [Și a măsurat] cele 4 părți [cu] aceeași trestie și l-a rânduit pe el[4]. Iar îngrădirea lor[5] împrejur [era] de 500 [de coți] către răsărituri și [tot] de 500 de coți [era] lățimea [zidului] celui separând între cele sfinte și între zidul cel de dinainte de [zidul] cel din rânduiala casei.


[1] Porticurile.

[2] Se referă la veșmintele liturgice de la templu.

[3] Vor purta veșmintele lor obișnuite, atunci când vor pleca de la templu. Pentru că veșmintele liturgice, cele sfințite, sunt numai pentru templu.

[4] A rânduit acel loc.

[5] A tuturor clădirilor măsurate aici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *