Psalmul al 104-lea al Sfântului Dosoftei în formă actualizată [v. 1-44]

Rugați-l pe Domnul și-L strigați pe nume,
toți oamenii care sunteți în lume!
Să dați de veste și în păgânătate
despre faptele Lui, ce-s cu bunătate!

Cântați-I Lui cântecul cu cinste
și de minunile Lui vechi dați de veste!
Lăudați-vă cu sfântul Lui nume!
Să se veselească toți cei din lume
care caută să-L cunoască pe Domnul
cu inimă curată, tot omul!

Căutați-L pe Domnul, ca să vă-ntărească,
ca sfânta Lui față să vă privească!
Minunile ce le-a făcut să le țineți minte
și hotarele dintâi, de mai-nainte,
cu sfânta Sa gură dând judecăți și povețe,
ca în sfânta Sa lege să ne-nvețe!

A lui Avraam sfântă sămânță,
care slujiți Domnului cu credință,
fiii lui Iacov, pe care Domnul
Și i-a ales Lui, precum știe tot omul!

Domnul nostru, ce Și-a dat cuvântul
și făgăduința peste tot pământul,
Și-a adus de lege aminte
și de cuvântul ce l-a zis mai-nainte,
ce peste mii de neamuri a poruncit
și peste tot neamul s-a auzit,

cu Avraam ce Și-a dat cuvântul
și cu Isaac, cu jurământul
ce-a pus cu Iacov spre-nvățătură,
cu Israil în veci legătură,

zicând: „Îți voi da țara ce ține
Hanaanul din zile bătrâne,
partea de pământ cea măsurată
și de Hanaan împresurată”.

Că la număr aveai ceată mică
și casa ta era puțintică,
când umblai mutându-te prin țară,
ca un oaspete-ntinzând cort afară.

Și din neam în alt neam te mutai
și supărare de la-mpărați nu aveai.
N-a lăsat om să te asuprească,
nici vreun împărat să te mâhnească:
„Nimeni să nu se-atingă de unșii Mei
sau să facă rău Profeților Mei!”.