Iezechiil, cap. 48, cf. LXX

1. «Iar acestea [sunt] numele semințiilor: de la începutul cel către miazănoapte, către partea coborâtoare, cea tăind la intrarea Imatului, a curții lui Enan, [cu] hotarul Damascosului către miazănoapte, către partea curții Imatului, și le va fi lor cele către răsărituri [și] până către mare, [este partea] lui Dan [Δάν], cea una.

2. Iar de la hotarele lui Dan, cele către răsărituri, [și] până la cele către mare, [este partea] lui Asir [Ἀσήρ], cea una.

3. Iar de la hotarele lui Asir, de la cele către răsărituri, [și] până la cele către mare, [este partea] lui Neftalim [Νεφθαλίμ], cea una.

4. Și de la hotarele lui Neftalim, de la cele către răsărituri, [și] până la cele către mare, [este partea] lui Manassi [Μανασσῆ], cea una.

5. Și de la hotarele lui Manassi, de la cele către răsărituri, [și] până la cele către mare, [este partea] lui Efem [Εφραίμ], cea una.

6. Și de la hotarele lui Efrem, de la cele către răsărituri [și] până la cele către mare, [este partea] lui Ruvin [Ῥουβήν], cea una.

7. Și de la hotarele lui Ruvin, de la cele către răsărituri, [și] până la cele către mare, [este partea] lui Iudas [Ἰούδας], cea una.

8. Și de la hotarele lui Iudas, de la cele către răsărituri, [și] până la cele către mare, va fi pârga deosebită, [având] 25.000 [de coți] lățimea, iar lungimea ca una din părți, de la cele către răsărituri și până la cele către mare, și [acolo] va fi [locul] cel sfânt în mijlocul lor [καὶ ἔσται τὸ ἅγιον ἐν μέσῳ αὐτῶν][1].

9. [Iar] pârga pe care o vor deosebi Domnului [va avea] lungimea de 25.000 [de coți] și lățimea [tot] de 25.000 [de coți].

10. [Iar] a acestora, a preoților, va fi pârga celor sfinte: către miazănoapte 25.000 [de coți] și către mare lățimea de 10.000 [de coți] și către răsărituri lățimea de 10.000 [de coți] și către miazăzi lungimea de 25.000 [de coți], iar muntele celor sfinte va fi în mijlocul lor [καὶ τὸ ὄρος τῶν ἁγίων ἔσται ἐν μέσῳ αὐτοῦ][2].

11. [Și pârga va fi] a preoților celor care au fost sfințiți [τοῖς ἱερεῦσι τοῖς ἡγιασμένοις], a fiilor lui Sadduc, a celor care păzesc pazele casei, care nu au fost rătăciți cu rătăcirea fiilor lui Israil, [în] ce fel au fost rătăciți leviteii.

12. Și va fi a lor pârga dată din pârgile pământului sfânt al sfintelor de la hotarele leviteilor.

13. Iar leviteii, pe cele avându-le [la] hotarele preoților, [vor avea un pământ cu] lungimea de 25.000 [de coți] și lățimea de 10.000 [de coți]. [Și] toată lungimea [va fi] de 25.000 [de coți], iar lățimea de 20.000 [de coți].

14. Și nu se va vinde din el și nu va fi măsurat și nici [nu] se va lua [se vor lua din el] pârgile pământului, că[ci] sfânt Îi este Domnului [ὅτι ἅγιόν ἐστιν τῷ Κυρίῳ].

15. Iar cei 5.000 [de coți], cei care prisosesc la lățime la cei 25.000 [de coți], [cei] dinaintea zidului, va fi [vor fi] cetății spre locuință și spre distanța sa și cetatea va fi în mijlocul său.

16. Și acestea [sunt] măsurile ei[3]: de la cele către miazănoapte 4. 500 [de coți] și de la cele către miazăzi 4.500 [de coți] și de la cele către răsărituri 4. 500 [de coți] și de la cele către mare 4. 500 [de coți].

17. Iar distanța cetății [διάστημα τῇ πόλει] va fi, către miazănoapte, de 250 [de coți], și către miazăzi de 250 [de coți] și către răsărituri de 250 [de coți] și către mare de 250 [de coți].

18. Iar prisosul lungimii, cel având pârgile cele sfinte, [va fi] de 10.000 [de coți] către răsărituri și de 10.000 [de coți] către mare. Și [acolo] vor fi pârgile [templului] celui sfânt [καὶ ἔσονται αἱ ἀπαρχαὶ τοῦ ἁγίου] și va fi [vor fi] roadele ei spre pâinile celor care lucrează cetatea [καὶ ἔσται τὰ γενήματα αὐτῆς εἰς ἄρτους τοῖς ἐργαζομένοις τὴν πόλιν].

19. Iar cei care lucrează cetatea o vor lucra pe ea din toate semințiile lui Israil.

20. Toată pârga [va fi] de 25.000 [de coți] pe 25.000 [de coți], [în] patru colțuri. [Și] îl veți deosebi pe el[4], de la stăpânirea cetății, [ca] pârga [templului] celui sfânt.

21. Iar prisosul celui care călăuzește, din acesta și din acesta, din pârgile celui sfânt și spre stăpânirea cetății, [este] de pe[ste] 25.000 [de coți] lungimea până la hotarele cele către răsărituri, iar către mare [este] de pe[ste] 25.000 [de coți] până la hotarele cele către mare, având părțile celui călăuzind. Și va fi [vor fi] pârga celor sfinte și sfințirea casei în mijlocul său.

22. Și de la stăpânirea leviteilor și de la stăpânirea cetății în mijloc va fi [vor fi] ale celor care călăuzesc, [căci] în mijlocul hotarelor lui Iudas și în mijlocul hotarelor lui Veniamin [Βενιαμίν] va fi [vor fi] ale celor care călăuzesc.

23. Iar prisosul semințiilor, de la cele către răsărituri, [și] până la cele către mare, [este partea] lui Veniamin [Βενιαμίν], cea una.

24. Și de la hotarele lui Veniamin, de la cele către răsărituri, [și] până la cele către mare, [este partea] lui Simeon [Συμεών], cea una.

25. Și de la hotarele lui Simeon, de la cele către răsărituri, [și] până la cele către mare, [este partea] lui Issahar [Ἰσσαχάρ], cea una.

26. Și de la hotarele lui Issahar, de la cele către răsărituri, [și] până la cele către mare, [este partea] lui Zabulon [Ζαβουλών], cea una.

27. Și de la hotarele lui Zabulon, de la cele către răsărituri, [și] până la cele către mare, [este partea] lui Gad [Γάδ], cea una.

28. Și de la hotarele lui Gad [și] până la cele către lips [λίψ][5]. Iar [de acolo] va fi [vor fi] hotarele sale[6], de la Teman și [de la] apa Marimot Cadis [Μαριμωθ Καδης], ale moștenirii [sale], până la marea cea mare.

29. [Și] acesta [este] pământul semințiilor lui Israil, pe care îl veți arunca la sorț, iar acestea [sunt] împărțirile lor», zice Domnul Dumnezeu.

30. «Iar acestea [sunt] trecătorile cetății: cele către miazănoapte [sunt] de 4.500 [de coți cu] măsură.

31. Și porțile cetății [sunt] cu numele semințiilor lui Israil, [iar] 3 porți [sunt] către miazănoapte: poarta lui Ruvin, cea una, și poarta lui Iudas, cea una, și poarta lui Levi [Λευί], cea una.

32. Și cele[7] către răsărituri [sunt] de 4.500 [de coți], iar cele 3 porți [sunt]: poarta lui Iosif [Ἰωσήφ], cea una, și poarta lui Veniamin, cea una, și poarta lui Dan [Δάν], cea una.

33. Și cele[8] către miazăzi [sunt] de 4.500 [de coți cu] măsură, iar cele 3 porți [sunt]: poarta lui Simeon, cea una, și poarta lui Issahar, cea una, și poarta lui Zabulon, cea una.

34. Și cele[9] către mare [sunt] de 4.500 [de coți cu] măsură, iar cele 3 porți [sunt]: poarta lui Gad, cea una, și poarta lui Asir [Ἀσήρ], cea una, și poarta lui Neftalim [Νεφθαλίμ], cea una.

35. [Iar] împrejmuirea [cetății va fi] de 18.000 [de coți], iar numele cetății, din care zi [aceasta] are să se facă, va fi numele ei»”.


[1] Și până azi trăim acest principiu arhitectural, pentru că Biserica e în mijlocul comunității de credință.

[2] De unde, până azi, Biserica este construită pe un loc mai înalt.

[3] Ale cetății.

[4] Veți deosebi pământul templului.

[5] Către sud-vest. Forma λίψ e forma de N. sg., pentru că în text era Ac. λίβα.

[6] Ale pământului lui Israil.

[7] Cu referire la trecătorile cetății.

[8] Tot despre trecătorile cetății e vorba.

[9] Iarăși despre trecători.