Psalmul al 106-lea al Sfântului Dosoftei în formă actualizată [v. 55-78]

Cei care umblă-n corăbii pe mare și-n maluri,
care-și fac lucrul peste genuni cu valuri,
aceia au văzut cu minune
ce-a lucrat Dumnezeu în genune.

A zis de s-a făcut vânt cu turbare,
de-a ridicat val de înecare.
Până la cer îi suia cu unde
și-i pogora-n jos să-i afunde.

Sufletele lor se topeau în greutate,
se clătinau beți de-a mării răutate,
că-și ieșiseră din înțelepciune,
acoperiți de valuri în spume.

Și au strigat la Domnul cu jale
și i-a scos din nevoi amare.

Vânturilor zise de-ncetară
și undelor de se alinară.
Și le-a părut bine că trecură,
valurile toate de tăcură.

Și i-a îndreptat cu pace
Domnul, spre liniștea ce le place,
ca să-și mărturisească în faț-a tot omul
minunea și mila de la Domnul.
Și-n adunare de popoare să-I înalțe slavă
și-n scaun de bătrâni să-L laude degrabă.