Epistola lui Ieremias, cap. 1, 54-72, cf. LXX

54. Căci și când are să cadă focul întru casa dumnezeilor celor de lemn sau a celor placați cu aur sau a celor placați cu argint, [atunci,] într-adevăr, preoții lor vor fugi și vor scăpa, dar ei, precum grinzile cele din mijloc, vor fi arși,

55. iar împăratului și vrăjmașilor nu or să li se împotrivească.

56. Așadar, cum [trebuie] socotit sau chemat [socotiți sau chemați], că sunt dumnezei?

57. Nici de hoți și nici de tâlhari nu or să scape dumnezeii cei de lemn și cei placați cu argint și cei placați cu aur, [de la] care, cei care sunt tari, le vor lua aurul și argintul și veșmântul cel care este împrejurul lor [și] vor pleca avându-le, [și care] nici lor înșiși nu or să-și ajute.

58. Astfel încât, mai bine a fi [îi este] împăratului a-și arăta bărbăția sa [ἐπιδεικνύμενον τὴν ἑαυτοῦ ἀνδρείαν] sau [mai bun este] vasul în casă, cel de folos, de care se va folosi cel care l-a dobândit, decât dumnezeii cei mincinoși [οἱ ψευδεῖς θεοί]. Sau [mai bună este] și ușa la casă, scăpându-i pe cei fiind în[tru] ea[1], decât dumnezeii cei mincinoși. [Sau mai bun este] și stâlpul cel de lemn din palatele împăratului, decât dumnezeii cei mincinoși.

59. Căci, într-adevăr, soarele și luna și stelele [ἥλιος, μὲν, γὰρ, καὶ σελήνη καὶ ἄστρα], fiind luminoase [ὄντα λαμπρὰ] și trimițându-le spre nevoie [καὶ ἀποστελλόμενα ἐπὶ χρείας][2], bine-ascultătoare sunt [εὐήκοά εἰσιν][3].

60. La fel și fulgerul [ὡσαύτως καὶ ἀστραπή], când are să se arate, bun la vedere este [ὅταν ἐπιφανῇ, εὔοπτός ἐστιν], iar [ca] acesta [este] și vântul [τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ πνεῦμα], [care] în toată țara suflă [ἐν πάσῃ χώρᾳ πνεῖ].

61. Iar norilor [καὶ νεφέλαις], când are să li se poruncească de la Dumnezeu a călători pe[ste] toată lumea [ὅταν ἐπιταγῇ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ἐπιπορεύεσθαι ἐφ᾽ ὅλην τὴν οἰκουμένην], își împlinesc [ei își vor împlini] ce le-a fost rânduit [συντελοῦσι τὸ ταχθέν]. Și focul [τό τε πῦρ], care a fost trimis de sus [ἐξαποσταλὲν ἄνωθεν], [ca] să nimicească cu totul munți și dumbrăvi [ἐξαναλῶσαι ὄρη καὶ δρυμοὺς], face ce i-a fost rânduit [ποιεῖ τὸ συνταχθέν].

62. Iar aceștia[4] nici [cu] chipurile și nici [cu] puterile lor nu este [sunt] asemenea.

63. Pentru care motiv, nici [nu trebuie] socotit și nici chemat [socotiți și nici chemați] a fi ei dumnezei, nefiind ei în stare nici să judece judecată și nici a face bine oamenilor [εὖ ποιεῖν ἀνθρώποις].

64. Așadar, au cunoscut că nu sunt dumnezei. [De aceea,] să nu vă temeți de ei!

65. Căci nici împăraților [pe împărați] nu or să-i blesteme și nici nu or să-i binecuvânte,

66. și semne în[tru] neamuri [și] în cer nu or să arate. Și nici ca soarele [nu] vor străluci [οὐδὲ ὡς ὁ ἥλιος λάμψουσιν] și nici [nu] vor lumina ca luna [οὐδὲ φωτίσουσιν ὡς σελήνη].

67. Fiarele este [sunt] mai bune [decât] ei [τὰ θηρία ἐστὶν κρείττω αὐτῶν][5], care pot fugi spre umbră, [ca] să se folosească pe ele însele.

68. Așadar, în niciun fel [nu] ne este nouă limpede, că [ei] sunt dumnezei. Pentru care motiv, să nu vă temeți de ei!

69. Căci [γὰρ], precum în[tr-o] grădină de castraveți [ὥσπερ ἐν σικυηράτῳ], amuleta nimic [nu este] păzind [προβασκάνιον οὐδὲν φυλάσσον], așa sunt [și] dumnezeii lor cei de lemn și cei placați cu aur și cei placați cu argint.

70. [În] același fel și cel cu grădina [cu] ghimpe [în ea], pe care toată pasărea se așază, și asemenea și [cu] cel mort, aruncat în[tru] întuneric, s-au făcut asemenea dumnezeii lor cei de lemn și cei placați cu aur și cei placați cu argint.

71. Și de la marmura și [de la] porfira cea putrezind pe[ste] ei [ἀπό τε τῆς πορφύρας καὶ τῆς μαρμάρου τῆς ἐπ᾽ αὐτοῖς σηπομένης] veți cunoaște că aceștia nu sunt dumnezei [γνώσεσθε ὅτι οὔκ εἰσιν θεοί αὐτά]. Și după aceea vor fi mâncați și va fi ocara în[tru] țară.

72. Așadar, mai bun [este] omul cel drept, neavând idoli, căci va fi departe de ocară.


[1] În casă.

[2] Spre nevoia noastră.

[3] Ascultă întru totul de Dumnezeu, de Cel care le-a zidit spre nevoia noastră.

[4] Idolii.

[5] Fiarele sălbatice sunt mai bune decât idolii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *