Psalmul al 118-lea al Sfântului Dosoftei în formă actualizată [vav]

Și spre mine mila Ta să fie,
după cuvântul Tău, Doamne,-n tărie!

Și voi răspunde, cui mă acuză, cuvânt,
căci am nădejde întru cuvântul Tău sfânt!

Și să nu iei din gura mea cuvântului adevărului Tău,
căci în judecățile Tale am nădăjduit mereu!

Și legea Ta o voi păzi întreagă,
de-a pururea, cu inimă largă!

Și-am umblat pe cale desfătată,
căci porunca Ta n-o las necercetată.

Și-am grăit de sfânta-Ți mărturie,
înaintea împăraților, cu tărie.

Căci eram deprins întru poruncile Tale
a cugeta și a le iubi foarte tare,

ridicându-mi mâinile spre rugă,
întru poruncile Tale, din vreme lungă,

căci am iubit a mă deprinde-ntru legile sfinte
și-ntru ale Tale dreptăți și cuvinte.