Psalmul al 118-lea al Sfântului Dosoftei în formă actualizată [sameh]

Pe călcătorii de lege i-am urât,
iar legea Ta am iubit-o mult.

Ajutorul meu ești și sprijinitorul meu,
întru cuvintele Tale am nădăjduit eu.

Departe de mine cei vicleni s-alerge,
că eu, Doamne, Îți păzesc sfânta lege.

După sfânt cuvântul Tău mă primește
și-n nădejde, fără păcat, mă crește!

Ajută-mă, Doamne, și dă-mi mântuirea Ta,
și voi cugeta întru dreptățile Tale pururea!

Tu îi lepezi pe cei ce nu ascultă legii Tale,
căci le e gândul strâmb și fără de cale.

Păcătoșii lumii mă îngrețoșează
iar eu am iubit mărturiile Tale în viață.

Trupul meu cu teama Ta îl zdrumică,
căci de Judecata Ta mă cuprinde frică!