Facerea, cap. 25, cf. LXX

1. Și a adăugat [προσθέμενος] Avraam [și] și-a luat femeie al cărei nume [era] Hettura [Χεττουρα]

2. și [aceasta] i i-a născut lui pe Zemran [Ζεμραν] și pe Iexan [Ιεξαν] și pe Madan [Μαδαν] și pe Madiam [Μαδιάμ] și pe Iesboc [Ιεσβοκ] și pe Soie [Σωυε].

3. Iar Iexan i-a născut pe Sava [Σαβα] și pe Teman [Θαιμαν] și pe Dedan [Δαιδαν], iar fiii lui Dedan au fost Raguil [Ῥαγουήλ] și Navdeil [Ναβδεηλ] și assuriimii [ασσουριιμ] și latusiimii [λατουσιιμ] și laomimii [λοωμιμ].

4. Iar fiii lui Madiam [au fost] Ghefa [Γαιφα] și Afer [Αφερ] și Enoh [Ἑνώχ] și Avira [Αβιρα] și Elraga [Ελραγα]. Toți aceștia erau fiii Hetturei.

5. Dar Avraam a dat toate averile sale lui Isaac, fiului său,

6. iar fiilor concubinelor sale, Avraam le-a dat daruri și i-a trimis pe ei de la Isaac, fiul său, încă viu [fiind] el [ἔτι ζῶντος αὐτοῦ], către răsărituri [πρὸς ἀνατολὰς], întru pământul răsăriturilor [εἰς γῆν ἀνατολῶν].

7. Și aceștia [sunt] anii zilelor vieții lui Avraam, câți a trăit [el]: 175 de ani [ἑκατὸν ἑβδομήκοντα πέντε ἔτη].

8. Și s-a sfârșit [viața sa și] a murit Avraam în[tru] bătrânețe bună [ἀπέθανεν Αβρααμ ἐν γήρει καλῷ], bătrân și plin de zile [πρεσβύτης καὶ πλήρης ἡμερῶν], și a fost adăugându-se cu poporul său [καὶ προσετέθη πρὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ].

9. Și l-au îngropat pe el Isaac și Ismail, fiii săi, întru peștera cea îndoită, întru câmpul lui Efron, cel al lui Saar Hetteosul, care este înaintea lui Mamvri,

10. [în] câmpul și peștera pe care a câștigat-o [pe care le-a câștigat] Avraam de la fiii lui Het. [Căci] acolo au fost îngropați Avraam și Sarra, femeia sa.

11. Și după ce a fost să moară Avraam, Dumnezeu l-a binecuvântat pe Isaac, pe fiul său, și a locuit Isaac alături de Fântâna jurământului.

12. Iar acestea [sunt] nașterile lui Ismail, ale fiului lui Avraam, pe care l-a născut Agar, slujitoarea Sarrei, lui Avraam,

13. și acestea [sunt] numele fiilor lui Ismail, după numele generațiilor sale: cel întâi-născut al lui Ismail [a fost] Naveot [Ναβαιωθ] și [apoi au fost] Chidar [Κηδαρ] și Navdeil [Ναβδεηλ] și Massam [Μασσαμ]

14. și Masma [Μασμα] și Iduma [Ιδουμα] și Massi [Μασση]

15. și Hoddad [Χοδδαδ] și Teman [Θαιμαν] și Ietur [Ιετουρ] și Nafes [Ναφες] și Chedma [Κεδμα].

16. Aceștia sunt fiii lui Ismail și acestea [sunt] numele lor, [locuind] în corturile lor și în locuințele lor, [ei fiind] cei 12 stăpânitori după neamurile lor.

17. Și aceștia [sunt] anii vieții lui Ismail: 137 de ani. Și s-a sfârșit [și] a murit și a fost adăugându-se cu neamul său.

18. Și [el] a locuit de la Evilat până la Sur, care este înaintea feței Egiptosului, până să vină către assirii/ asirieni, [și] a locuit către fața tuturor fraților săi.

19. Iar acestea [sunt] nașterile lui Isaac, ale fiului lui Avraam: Avraam l-a născut pe Isaac.

20. Iar Isaac era de 40 de ani când a luat-o pe Rebecca, fiica lui Batuil Sirosul/ Sirianul din Mesopotamia, sora lui Laban Sirosul/ Sirianul, lui însuși de femeie.

21. Și Isaac se ruga Domnului pentru Rebecca, femeia sa, că[ci] era stearpă. Și Dumnezeu l-a ascultat pe el și a luat în pântece [καὶ ἔλαβεν ἐν γαστρὶ] Rebecca, femeia sa.

22. Și săltau pruncii în[tru] ea [ἐσκίρτων δὲ τὰ παιδία ἐν αὐτῇ] și a zis: „Dacă așa îmi va fi mie, pentru ce îmi [este] mie aceasta?”. Și a fost mergând să întrebe de la Domnul [ἐπορεύθη δὲ πυθέσθαι παρὰ Κυρίου].

23. Și Domnul i-a zis ei: „Două neamuri sunt în pântecele tău și două neamuri din pântecele tău vor fi împărțite și popor pe popor va covârși, iar cel mai mare va sluji celui mai mic”.

24. Și au fost împlinite zilele [ca] să nască ea și [în] aceasta, în pântecele ei, era[u] gemeni [δίδυμα].

25. Și a ieșit fiul cel întâi-născut, roșu tot precum pielea, [fiind] păros, și a chemat numele său Isav [Ἠσαῦ].

26. Și după acesta a ieșit fratele său și mâna sa a prins călcâiul lui Isav și a chemat numele său Iacov [Ἰακώβ]. Iar Isaac era de 60 de ani, când i-a născut pe ei Rebecca.

27. Și au fost crescând tinerii. Și era Isav om care a cunoscut a vâna, [fiind] de la țară [ἄγροικος][1], iar Iacov era om nemodelat [ἄπλαστος][2], locuind [în casă].

28. Și Isaac îl iubea pe Isav, că[ci] vânatul său [era] mâncarea lui, dar Rebecca îl iubea pe Iacov.

29. Și a fiert Iacov fiertură și a venit Isav de la câmp sfârșindu-se [de foame].

30. Și i-a zis Isav lui Iacov: „Gustă-mi din fiertura aceasta roșie, că[ci] mă sfârșesc!”. Pentru aceasta a fost numit numele său Edom [Εδωμ].

31. Și i-a zis Iacov lui Isav: „Dă-mi mie astăzi drepturile tale de întâi-născut mie [ἀπόδου μοι σήμερον τὰ πρωτοτόκιά σου ἐμοί]!”.

32. Și Isav i-a zis: „Iată, eu merg [pentru] a muri! Și pentru ce îmi [sunt] mie acestea, drepturile de întâi-născut?”.

33. Și i-a zis lui Iacov: „Jură-te mie astăzi!”. Și i s-a jurat lui. Și i-a dat Isav drepturile de întâi-născut lui Iacov.

34. Iar Iacov i-a dat lui Isav pâine și fiertură de linte [ἄρτον καὶ ἕψεμα φακου]. Și a mâncat și a băut și s-a ridicat [de la masă] [și] se ducea [s-a dus]. Și Isav a socotit ca [ceva] neînsemnat drepturile [sale] de întâi-născut.


[1] Fiind grosolan la comportament.

[2] Cu sensul de om neafectat, care se comportă firesc.