Psalmul al 118-lea al Sfântului Dosoftei în formă actualizată [pe]

Mărturii Tale sunt minunate,
și de sufletul meu sunt cercetate.

Cuvintele Tale-n tălmăcire
îmi luminează mintea din pruncie.

Gura mea am deschis-o și-am tras Duh
că poruncile Tale-mi sunt în gând.

Caută, Doamne, și mă miluiește,
după judecata celui ce Te iubește!

După cuvântul Tău să-mi călăuzești pașii,
să nu mă lași să mă-nvingă vrăjmașii!

Din clevetirile oamenilor Tu mă scoate
și-Ți voi păzi poruncile toate!

Arată-Ți spre mine sfânta față
și spre dreptatea Ta mă învață!

Ochii mei pâraie-au izvorât,
pentru că legea Ta nu am socotit.