Psalmul al 118-lea al Sfântului Dosoftei în formă actualizată [țadi]

După dreptate faci, Doamne, judecăți,
să se mustre și să se învețe cei nerozi.

Porunca Ta este adevărul,
mărturia Ta vestită-i în tot poporul.

Mă topesc de râvna casei Tale cu jale,
că vrăjmașii Tăi au uitat cuvintele Tale.

Cuvântul Tău fierbinte e ca focul,
iar robul tău l-a iubit cu totul.

Tânăr sunt și nebăgat în seamă,
dreptatea Ta mă voi învăța fără teamă.

Adevărul, dreptatea și legea Ta
sunt vestite în toată lumea.

Nevoi și greutăți m-au aflat,
dar poruncile Tale le-am învățat.

Mărturia Ta se adeverește
și cu viață în veci mă-înțelepțește!