Psalmul al 118-lea al Sfântului Dosoftei în formă actualizată [kof]

Strigat-am către Tine, Doamne Sfinte,
ascultă-mi sărmanele cuvinte!

Că-Ți voi cerceta, Doamne, întru adevăr,
dreptățile Tale, cu mult dor!

Strigat-am către Tine, Doamne, și mă scoate
din necaz și din nevoile toate!

Și voi păzi sfânta-Ți mărturie,
ce-ai pus-o să stea cu lege-n tărie.

Sârguit-am strigând la miezul nopții și fără vreme,
iar în cuvântul Tău nădăjduind nu m-oi teme.

Mi s-au sculat ochii de dimineață
în cuvântul Tău care mă învață.

Glasul să-mi asculți fără de greață,
cu mila Ta, Doamne, către viață!

Cei ce mă vânează se-alăturară,
din legea Ta urnindu-se-afară.

Ci Tu, Doamne, nu vei întârzia departe,
întru calea Ta cea de dreptate,

căci Te-am cunoscut din a Ta mărturie,
pe care ai întemeiat-o întru vecie.