Psalmul al 118-lea al Sfântului Dosoftei în formă actualizată [șin]

Stăpânitorii m-au vânat alergând,
în deșert sufletul meu căutând,

dar eu de cuvintele Tale am frică
și la ei n-am cugetat nicio clipă.

Întru spusele Tale am bucurie,
ca cel ce-a aflat bogăție.

Nedreptatea am urât-o cu-ngrețoșare,
iar legea Ta am iubit-o și mi-e dulce tare.

De șapte ori pe zi Te-am lăudat pe Tine,
pentru judecăți și dreptate. Ție mărire!

Legea Ta cea sfântă, pe cei cărora le place,
mila să-i găsească-n trai cu pace!

Așteptat-am a Ta mântuire
și Ți-am iubit poruncile spre izbăvire.

Ți-a păzit a Ta mărturie
sufletul meu, cu drag, cu tărie.

Și Ți-am păzit poruncile sfinte
și mărturiile-ntregi, neștirbite,

iar căile îmi sunt îndreptate
spre a Ta, Doamne, sfântă bunătate.