Psalmul al 121-lea al Sfântului Dosoftei în formă actualizată

Mă veselesc de vestea ce-mi vine,
de mă-mbie Drepții cu sine:
„Să intrăm către Dumnezeu în casă,
în curtea cea sfântă și-aleasă!”.

Eram oarecând stând în mulțime,
în curțile tale, Ierusalime!
Ci și de-acum încă ne-om sui
dacă Dumnezeu ne va spori.
Cu moștenitorii Tăi, cărora le-ai dat parte,
unde Te zidești ca o cetate.

Acolo să ne suim, gloate,
din semințiile Domnului toate,
după testamentul ce-l are Israilul,
spre a se mărturisi din tot neamul.
Și toți credincioșii ce sunt în lume
Îți vor mărturisi sfântul nume.

Acolo vor fi așezate tronurile spre judecăți,
neluând seama la cei bogați,
în casa lui David cea sfântă,
când va veni Domnul cu slavă multă.

Pentru-aceea, să vă rugați pentru viață
și pacea Ierusalimului, într-a harului dulceață,
pentru ca în pace și bunăstare să petreacă,
iar pe cei ce-l iubesc, bunăstarea să nu-i treacă!

Să-ți dea Dumnezeu în puterea ta pace,
și-n turnuri bunăstare, cum îți place!
Pentru frații mei, prieteni și rudă,
ți-am urat pace fără trudă,
și pentru casa ce-o are-n tine Domnul,
ți-am dorit de bine către tot omul!