Psalmul al 127-lea al Sfântului Dosoftei în formă actualizată

Binecuvântați sunt toți, făr-asemănare,
cei ce slujesc Domnului cu frică mare,
care merg pe cale fără sminteală
și-mplinesc porunca Lui fără-ndoială!

Din roada ta, cea agonisită
vei mânca-n bucurie nepovestită.
Fericit vei fi în petrecerea vieții,
că-ți va fi traiul dulce, fără umbra tristeții.

Femeia ta va fi ca o viță
în casa ta, rodită-n cuviință.
Feciorii tăi, ramuri de măslin
împrejurul mesei cu ospățul plin.

Așa va fi fericit tot omul
care se teme de Domnul!

Din Sion, Domnul, cu-a harului dulceață
să te binecuvânte, să-L privești în față,
în Ierusalim, în sfânta cetate,
să te desfeți întru-a Lui bunătate!

În toată viața, precum îți place,
fiii și nepoții să ți-i vezi în pace!
Și să fie-n pace Israilul,
cu Drepții petrecând al vecilor șirul!