Psalmul al 131-lea al Sfântului Dosoftei în formă actualizată

Adu-Ți, Doamne, de David aminte,
pe care Ți l-ai ales dinainte,
de blândețea Lui și de răbdare,
care Ți s-a jurat cu-ncredințare!
Către Domnul a făcut făgăduință,
lui Dumnezeu, cu multă credință:

„Nu voi intra în lăcașul meu din casă,
nici nu mă voi sui în așternut de mătase,
nici nu-mi voi lăcomi ochii mei cu somnul,
să dorm dulce, cum doarme tot omul,
și nu voi da tâmplelor mele odihnă
pe căpătâi moale, în tihnă,
până nu voi afla pentru Domnul locaș,
pentru Dumnezeul lui Iacov, sălaș!”.

În Efrata am auzit de-a Lui slavă,
am aflat-o în câmpii de dumbravă!
Haideți și vom umbla într-ale Sale sălașe,
privindu-le cât sunt de gingașe,
ca să ne-nchinăm, făcând sărbătoare,
unde-au stat sfintele Sale picioare!

Scoală, Doamne, vino întru odihna Ta,
ce-am pregătit-o Ție, să-mi văd împlinită voia,
scoală, Doamne, Tu și racla sfințeniei Tale!
Preoții Tăi rânduiala slujbelor s-o țină tare,
în podoabe cu dreptate să se-mbrace,
iar Sfinții Tăi să se bucure cu pace!

Pentru David, cel ce e a Ta slugă,
pe care l-ai pus crai în vreme lungă,
nu-Ți întoarce față Ta cea sfântă
de la unsul Tău, cu mânie căruntă!
Domnul întru adevăr S-a jurat
lui David și nu-l va lepăda pe-mpărat:

„Prunc din roada pântecelui tău
în tot neamul va sta pe-al tău tron, mereu,
de-Mi vor păzi fiii tăi cuvântul
și vor sta precum ne e jurământul
și mărturiile ce le voi da să le-nvețe,
ne-ntorcându-le-n năravuri semețe;
și fiii lor vor ședea-n vecie
în scaunul tău de-mpărăție!”.

Că Dumnezeu Și-a ales Sionul
să-și facă locuință cu omul:
„Aceasta mi-este odihna pregătită,
pe care mi-am ales-o, din veci urzită.
Și aici îmi va fi locuința
pe care-am iubit-o, cu toată bunăvoința.

Plasa lui, ce-i binecuvântată, o voi binecuvânta,
pe săracii lui cu pâini îi voi sătura,
preoților lui le voi da să îmbrace
de biruință veșmânt și de pace,
iar Sfinții lui să aibă voie bună,
bucurie cu toții împreună!

Și acolo îi voi înălța cornul cu veselie
lui David, întru vecie,
căci unsului Meu i-am pregătit luminător.
Vrăjmașii lui vor fi spre mustrare-n popor,
iar lui îi voi da să înflorească
întru sfințenia Mea, să domnească!”.