Amvacum 3, 16, LXX. Comentariu teologic

Un fragment din rugăciunea Sfântului Profet Amvacum, din cap. al 3-lea al cărții sale. În care el ne spune că a păzit legea lui Dumnezeu. Că a fost om credincios. Tocmai de aceea s-a înspăimântat pântecele său de la glasul rugăciunii buzelor sale. Însă ἡ κοιλία μου [pântecele meu] indică inima sa, nu stomacul său! Inima sa s-a înspăimântat, s-a umplut de frica lui Dumnezeu, în timpul rugăciunii sale. Iar frica cea duhovnicească este o harismă dumnezeiască, pentru că ea ne ferește de cele rele. De aceea, tremurul [τρόμος] a intrat întru oasele [εἰς τὰ ὀστᾶ] sale. A intrat în oasele sale, în trupul său, dar și în gândurile sale. Căci oasele, privite duhovnicește, indică gândurile noastre, care sunt osatura noastră interioară. Orice harismă a lui Dumnezeu ne stăpânește întreaga noastră ființă. Pentru că slava lui Dumnezeu intră, prin sufletul nostru, și în trupul nostru și îl sfințește.

Dar când Domnul ne umple cu slava Lui, atunci tulbură sub noi avuția noastră. Pentru că ne dă să înțelegem că adevărata noastră avuție e cea sufletească, e ce avem în noi înșine și nu în această lume. Însă ἡ ἕξις μου  poate fi tradus și prin „priceperea mea” sau prin „obiceiul meu”. Pentru că viața duhovnicească înseamnă o schimbare fundamentală a vieții noastre și a modului nostru în care vedem lumea.

„Odihni-mă-voi în ziua necazului [ἀναπαύσομαι ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως]” meu. Dacă am slava lui Dumnezeu în mine, atunci mă voi odihni în mijlocul necazurilor mele, pentru că le voi trăi duhovnicește. Nu mă voi mai înspăimânta de demoni și de oameni și de moarte, pentru că în ziua necazului  meu voi aștepta mila Lui față de mine. Și voi trăi creștinește, „[pentru ca] să [mă] sui întru poporul pribegiei mele [τοῦ ἀναβῆναι εἰς λαὸν παροικίας μου]”. Căci toți Sfinții lui Dumnezeu au pribegit mai înainte aici, pe pământ, până au ajuns la casa lor din cer, în Împărăția lui Dumnezeu. Și poporul pribegiei e Biserica tuturor Sfinților Săi. Și la ei se va sui și el la adormirea sa, pentru că el L-a crezut și L-a așteptat pe Domnul.