Troparul Cincizecimii. Comentariu teologic

Textul troparului e acesta: Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, καὶ δι’ αὐτῶν τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας, Φιλάνθρωπε, δόξα Σοι[1]. Iar, în traducerea mea, textul e acesta: „Binecuvântat ești, Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel care i-ai arătat atotînțelepți pe pescari, trimițându-le lor pe Duhul Sfânt, și prin ei lumea ai pescuit, Iubitorule de oameni, slavă Ție!”.

Îl binecuvântăm pe Domnul nostru Iisus Hristos pentru că El L-a trimis pe Duhul Sfânt în Sfinții Lui Apostoli. Și ei, Apostolii Săi, sunt pescarii, pentru că mare parte dintre ei fuseseră pescari mai înainte. Iar venirea slavei Duhului Sfânt în ei i-a făcut pe aceștia atotînțelepți, în așa fel încât, prin propovăduirea lor la toate neamurile, ei au pescuit lumea pentru Dumnezeu, pentru Biserica Lui. Iar propovăduirea lor este o mare binefacere a iubirii lui Dumnezeu pentru noi. De aceea, noi Îl slăvim pe Cel care ne iubește pe noi și ne-a trimis pe Sfinții Lui Apostoli ca să ne mântuie pe noi în Biserica Sa.


[1] Cf. https://glt.goarch.org/texts/Pen/p49.html.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.