Psalmul al 135-lea al Sfântului Dosoftei în formă actualizată [v. 1-64]

Mărturisiți-L pe Domnul
că e bun către tot omul,
și mila Lui trăiește
în veci și mereu crește!

Mărturisiți-vă tare
lui Dumnezeu cel mare
și vestiți-I dreptatea,
în veci, în toată partea!

Celuia ce domnește
peste domni, de-i sporește,
iar mila Lui cea-nălțată
în veci e nemăsurată!

Pe Cel ce-a făcut minuni mari
vestiți-L cu glasuri tari,
căci Îi este mila știută,
întru veci cunoscută!

Cel ce-a făcut cerul cu gândul,
de-I păzește întreg cuvântul,
cu mila Sa cea mare,
în veci îndurătoare!

Cel ce-a închegat pământul,
dintr-apă cu cuvântul:
a Lui milă se știe
că-i puternică-n vecie!

A făcut mari luminători,
ce dau zare și zori,
cu a Sa milă sfântă
în veci neabătută:

soarele, ca lumină să aibă,
să facă ziua albă,
să strălucească-n rază,
prin mila-I mereu trează;

peste nopți a pus lună,
cu stelele-mpreună,
ca mila să-Și arate,
în veci cu bunătate!

Cel ce-a bătut Egiptul,
toată pârga lor și rodul,
căci Îi e mila Lui de-atunci
peste veci cu gânduri dulci.

Care i-a scos pe israeliteni
dintre mulțime de egipteni,
făcându-Și în veci nume
de milostiv în lume,

cu mâna Sa cea mare,
cu brațul Său cel tare,
peste veci să-Și arate
mila cu bunătate!

Care-a desfăcut prin Mare,
prin cea Roșie, cărare,
în veci ca să Își ivească
mila Sa dumnezeiască,

de-a trecut prin genune
Israil prin minune,
mila să-I țină minte,
peste veci înainte!

Și-a răsturnat în mare
pe faraon cel tare,
cu toată a lui oștirea,
ca să-Și arate milostivirea!

Iar pe poporul Său cel sfânt
l-a purtat întru avânt,
prin locuri de pustie,
făcând milă-n vecie!