Psalmul al 149-lea al Sfântului Dosoftei în formă actualizată

Cântați cântare nouă Domnului,
să-L laude inima omului,
căci lauda Lui e vestită
în sobor de ceată sfântă!

Israilul să petreacă
cu bucurie, fără să tacă,
pentru Domnul ce i-a dat viață
și Sionul cu dulceață
fiii să și-i veselească
de Domnul ce-are să-i domnească!

Și să-I laude cu joc
sfântul nume și cu foc,
cu timpane și psaltire
să-I cânte de biruire!

Că Domnul gând bun gândește
de poporul ce-L iubește
și pe cei blânzi îi înalță
cu izbândă-n a lor viață!

Lăuda-se-vor în slavă
Sfinții Tăi fără zăbavă
și cu bucurie plină
ei vor merge la odihnă!

Ieșind la război cu grabă,
din gâtleje vor da slavă,
ce se va-nălța la Domnul,
înfricoșând pe tot omul,
iar cu stânga și cu dreapta
îngrozind pe toți cu spada.

Și vor face răzbunare
între neamuri cu nume tare
și mustrări între popoare
ca să lege cu strânsoare
pe-mpărații lor în fiare
și pe cei slăviți ai lor
în cătușe care dor,
să le fie cum le e zisă
din Lege pierzare scrisă!

Sfinții Lui, fără zăbavă,
s-aibă cinste, har și slavă!