Psalmul al 150-lea al Sfântului Dosoftei în formă actualizată

Alliluia! Lăudați-L cu tot omul
întru Sfinții Săi pe Domnul,
lăudați-L în vârtute
ce-are Domnul de oști multe!

Lăudați fără tăcere
a Lui tărie și putere,
lăudați-L cu mărire,
pentru-a Lui multă biruire!

Lăudați cu glasuri nalte
de buciume desferecate,
lăudați-L în lăute,
în psaltiri cu coarde multe!

Lăudați-L pe El cu glas,
cu timpane și cu dans!
Lăudați-L să răsune
instrumente-ntinse-n strune!

Lăudați-L în chimvale
cu viersuri răsunătoare!
Lăudați și strigați tare
în chimvale de cântare!

Toată suflarea, tot omul,
lăudați-L toți pe Domnul!
Alliluia!