Predică la Duminica anterioară Înălțării Sfintei Cruci [2022]

Iubiții mei[1],

Dumnezeu ne vrea verticali! El ne vrea Drepți [Ὀρθοί][2]. Dar pentru a fi Drepți înaintea Lui, noi trebuie să acceptăm mântuirea lui Dumnezeu în viața noastră, adică să intrăm în Biserică prin Botezul sacramental al Bisericii și să trăim potrivit poruncilor Sale. Pentru că Domnul S-a întrupat nu „ca să judece lumea [ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον], ci ca să mântuie lumea [ἀλλ᾽ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος]” [In. 3, 17, BYZ]. Și lumea se mântuie, dacă fiecare dintre noi ne alipim de Domnul prin Botez și ne facem una cu El în viața noastră de credință.

Însă în In. 3, 14, în al doilea verset al Evangheliei de azi [In. 3, 13-17], Sfântul Ioannis Teologul ne spune că Fiul omului trebuie să Se înalțe ca șarpele în pustie. Cu referire la Numerele 21, 8-9 LXX.  Unde Domnul i-a spus Sfântului Moisis: „Fă-ți ție șarpe și pune-l pe el pe semn [ποίησον σεαυτῷ ὄφιν καὶ θὲς αὐτὸν ἐπὶ σημείου]! Și va fi, dacă are să muște șarpele omul, tot cel care a fost mușcat, [dacă] l-a văzut pe el, va trăi” [Num. 21, 8, LXX]. Fapt pentru care, „a făcut Moisis șarpe de aramă [ὄφιν χαλκοῦν] și l-a pus pe el pe semn [καὶ ἔστησεν αὐτὸν ἐπὶ σημείου]. Și a fost, când mușca șarpele pe om, și, [dacă] l-a privit pe șarpele de aramă, și trăia” [Num. 21, 9, LXX].

Iar în ciuda dezacordurilor existente în acest pasaj – pe care nu le-am corectat, pentru ca să vedeți cum arată textul scriptural –, ați înțeles că cine privirea spre șarpe, acela trăia. Pentru că șarpele de aramă Îl închipuia pe Domnul Cel răstignit pe Cruce. De aceea, cine privește spre Domnul și se lipește de El prin credință plină de iubire, acela trăiește prin El. Pentru că numai privirea continuă spre El ne face verticali, ne face Drepți, ne face Sfinți ai Lui.

La o primă impresie, putem crede că a fost înălțat pe Cruce înseamnă a fi înălțat pe Cruce de oameni. A fi răstignit pe Cruce de oameni și ridicat în aer. Însă aici nu se vorbește despre ce au făcut oamenii cu El, ci despre ceea ce a făcut El pentru noi toți! Căci El S-a înălțat pe Cruce prin aceea că a dorit să moară pe Cruce pentru noi. S-a înălțat pe Cruce, pentru că Și-a asumat întreaga umanitate prin întruparea Sa, tocmai pentru ca să Se răstignească pentru noi toți și să ne facă părtași îndumnezeirii Sale prin învierea Lui din morți. Crucea a fost toată dorirea Domnului, pentru că numai prin ea putea birui în mod desăvârșit tot păcatul și toată moartea noastră și să îi biruie desăvârșit pe demoni.

Și El S-a înălțat pe Cruce pentru ca să înalțe umanitatea noastră, pe care El Și-a asumat-o pentru totdeauna, în sânul Dumnezeului treimic. Căci n-a avut păcat Cel care a murit pentru noi, de aceea S-a făcut pentru noi Jertfă preacurată înaintea Tatălui Său și a Duhului Sfânt, prin care ne-a făcut pe noi părtași vieții celei dumnezeiești. Pentru că noi nu puteam să ajungem în cer, fără Cel care a coborât din cer [In. 3, 13, BYZ] pentru mântuirea noastră. Și El a coborât la noi pentru ca să ne urce pe noi în cer, întru umanitatea Sa, ca fiecare dintre noi să ne mântuim prin credința în Dumnezeul nostru treimic, pe care Fiul Tatălui, întru Duhul Sfânt, ne-a revelat-o nouă.

Căci aceasta este diferența abisală între credința revelată și știința umană: credința e revelată de Dumnezeu oamenilor, e dăruită lor spre mântuirea și sfințirea lor, pe când ceea ce putem înțelege noi, cu mintea noastră mărginită, e întotdeauna supus erorii. Dumnezeu S-a dezvăluit pe Sine, ni S-a arătat nouă și ne-a învățat cele ale Sale, pentru ca noi să ne putem curăți, lumina și sfinți neîncetat. Iar teologia Bisericii e cea care ne face oamenii lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că noi trebuie să lepădăm științele umane și toate descoperirile noastre tehnologice. Pentru că tot Dumnezeu i-a luminat pe oameni în toate progresele lor științifice și tehnologice. Dar trebuie să citim cu discernământ afirmațiile oamenilor de știință, și mai ales să nu le acceptăm atunci când ele contravin flagrant revelației lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu ne-a mințit și nu ne minte niciodată în revelările Sale față de Biserica Sa, pe când oamenii se pronunță pe măsura înțelegerii lor reduse.

Dumnezeu dorește ca noi să avem viață veșnică [ζωὴν αἰώνιον][In. 3, 15]! Însă viața veșnică nu înseamnă îmbătrânirea la nesfârșit aici, pe pământ, căci asta nu înseamnă nicio bucurie. Viața de acum, de pe pământ, e o bucurie când ești mic, când ești adolescent, când ești tânăr, când ești matur, când ești în putere…E o bucurie, atunci când te bucuri de ceea ce faci. Dar când nu mai poți, când ți-e greu cu bătrânețile tale, te rogi Domnului ca să te ia, ca să pleci mai repede de aici. Și am întâlnit mulți oameni care își doreau și își doresc moartea, tocmai pentru că le sunt prea grele durerile și singurătatea.

Însă când Domnul ne vorbește despre faptul că noi trebuie să avem viață veșnică, se referă la cea care începe după adormirea noastră, în Împărăția Sa. Care e viața veșnică cea pururea fericită. Și care e la antipodul vieții veșnice nefericite, care e Iadul. Iar viața noastră în credință, viața noastră cuvioasă, e pregătirea noastră pentru viața veșnică cea pururea fericită. Dar dacă nu te interesează de Dumnezeu, dacă n-ai nevoie de Dumnezeu și de Biserica Sa, El te lasă după voia ta. Dar voia ta nu te duce decât în Iad, în chinul cel veșnic al Iadului…

De aceea, azi, când ne pregătim de înălțarea Sfintei Cruci, de acest praznic dumnezeiesc al Bisericii, noi lăudăm viața cu Dumnezeu. Căci cine își asumă viața cu Dumnezeu ca viața lui cotidiană, acela își ia Crucea lui și o înalță continuu în fața tuturor. Pentru că își asumă că e creștin, că e ortodox, că e omul lui Dumnezeu. Și noi înălțăm Crucea Lui în noi înșine în fiecare zi, dacă trăim la exigențele mântuirii noastre. Pentru că noi trebuie să trăim dumnezeiește pe pământ și nu la voia întâmplării. Noi trebuie să trăim în ritmul interior al Bisericii, în ritmul interior al Împărăției lui Dumnezeu.

Așadar, iubiții mei, ne pregătim de azi pentru praznicul de miercuri, când vom posti și ne vom bucura împreună cu Domnul, cu Cel care a murit pentru mântuirea noastră! Căci toate cele pe care le facem împreună cu El sunt bucuroase și împlinitoare pentru noi toți. Amin!


[1] Începută la 6. 31, în zi de vineri, pe 9 septembrie 2022. Cer senin, 17 grade, vânt de 5 km/ h.

[2] Cf. https://glt.goarch.org/texts/Oro/Sun_Liturgy.html.