Facerea, cap. 30, 21-43, cf. LXX

21. Și după aceasta a născut fiică și a chemat numele ei Dina [Δινα].

22. Și Dumnezeu a fost amintindu-Și de Rahil și i-a ascultat ei Dumnezeu și a deschis pântecele ei[1].

23. Și a zămislit [și] i-a născut lui Iacov fiu. Și a zis Rahil: „Dumnezeu a luat ocara mea [ἀφεῖλεν ὁ Θεός μου τὸ ὄνειδος]”.

24. Și a chemat numele său Iosif [Ἰωσήφ], zicând: „Să-mi adauge Dumnezeu mie alt fiu!”.

25. Și a fost, când l-a născut Rahil pe Iosif, [că] i-a zis Iacov lui Laban: „Trimite-mă pe mine, pentru ca să merg întru locul meu și întru pământul meu!

26. Dă-mi femeile mele și copiii pentru care ți-am slujit ție, pentru ca să plec, căci tu cunoști robia pe care ți-am slujit-o ție [σὺ γὰρ γινώσκεις τὴν δουλείαν ἣν δεδούλευκά σοι]!”.

27. Și Laban i-a zis lui: „Dacă am aflat har înaintea ta [εἰ εὗρον χάριν ἐναντίον σου], [atunci] am prevestit [οἰωνισάμην][2]. Căci m-a binecuvântat Dumnezeu pe mine [cu] intrarea ta[3].

28. Împarte simbria ta cu mine și ți-o voi da!”.

29. Și Iacov i-a zis lui: „Tu le cunoști pe [cele] care ți le-am slujit ție și câte dobitoace ale tale era [erau] împreună cu mine.

30. Căci puține era [erau] câte ție [ale tale] era [erau] înaintea mea și au fost sporind întru mulțime și te-a binecuvântat pe tine Domnul în[tru] piciorul meu [καὶ ηὐλόγησέν σε Κύριος ἐπὶ τῷ ποδί μου][4]. Așadar, acum, când am să-mi fac și eu mie însumi casă?”.

31. Și Laban i-a zis lui: „Ce îți voi da ție?”. Iar Iacov i-a zis lui: „Nu îmi vei da mie nimic! [Însă,] dacă ai să-mi dai mie cuvântul acesta, iar voi paște oile tale și le voi păzi.

32. Să treacă toate oile tale astăzi[5]! Și desparte acolo toată oaia cenușie din[tre] miei și pe toată cea albă și bălțată din[tre] capre [și] îmi va fi mie simbria!

33. Și îmi va auzi mie Dreptatea mea[6] în ziua de mâine [καὶ ἐπακούσεταί μοι ἡ Δικαιοσύνη μου ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ αὔριον], că[ci] este simbria mea înaintea ta. Toată care nu are să fie bălțată și albă în[tre] capre și cenușie în[tre] miei, furată va fi de la mine”.

34. Și Laban i-a zis lui: „Să fie după cuvântul tău [ἔστω κατὰ τὸ ῥῆμά σου]!”.

35. Și i-a împărțit în ziua aceea pe țapii cei bălțați și pe cei albi și pe toate caprele cele bălțate și pe cele albe și pe tot cel care era alb în[tre] ei și pe tot cel care era cenușiu în[tre] miei și i-a dat prin mâna fiilor săi.

36. Și a plecat cale de trei zile în mijlocul lor și în mijlocul lui Iacov, iar Iacov păștea oile lui Laban cele care au fost rămase [rămăseseră].

37. Și Iacov și-a luat sieși toiag de stirax[7] verde [ῥάβδον στυρακίνην χλωρὰν] și de migdal [καρυίνην][8] și de platan [πλατάνου][9]. Și, trăgând, le-a descojit pe ele Iacov de cojile [lor] cele albe [și] apărea [partea] cea verde, iar pe toiege [era] albeața cea pestriță pe care a descojit-o.

38. Și a pus toiegele, pe care le-a descojit, în albiile adăpătoarelor de apă [ἐν ταῖς ληνοῖς τῶν ποτιστηρίων τοῦ ὕδατος], pentru ca să vină oile [și] să bea înaintea toiegelor. [Și] au venit ele spre [acelea ca] să bea

39. și să zămislească oile spre toiege. Și fătau oi albe și pestrițe și cenușii [și] bălțate.

40. Iar mieii i-a împărțit Iacov și a pus înaintea oilor berbec alb și [cu] totul pestriț în[tre] miei. Și și-a împărțit lui însuși turme pentru sine și nu le-a amestecat pe ele între oile lui Laban.

41. Și a fost în vremea [în] care a[u] zămislit oile luând în pântece, [că] a pus Iacov toiegele înaintea oilor în albii, [pentru] a zămisli ele după toiege.

42. Dar când fătau oile, nu le punea. Și a[u] fost cele neînsemnate ale lui Laban, iar cele însemnate ale lui Iacov.

43. Și s-a îmbogățit omul[10] foarte-foarte și a[u] fost ale lui dobitoacele cele multe și boii și slujitorii și slujitoarele și cămilele și măgarii.


[1] I-a dat ei să nască.

[2] Am prevestit pe baza zborului și a strigătelor pe care le fac păsările.

[3] Dumnezeu m-a binecuvântat prin intrarea ta în casa mea.

[4] El te-a binecuvântat prin venirea mea la tine.

[5] Să treacă pe dinaintea noastră!

[6] Dumnezeul meu Cel drept.

[7] Am transliterat aici pe στύραξ. Pentru că στυρακίνην înseamnă din lemn de stirax. A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Styrax.

[8] A se vedea: https://ro.wikipedia.org/wiki/Migdal.

[9] Idem: https://www.hirisgarden.ro/arbori/platan.html.

[10] Sfântul Iacov.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *