Facerea, cap. 33, cf. LXX

1. Și a privit Iacov [și] a văzut…Și, iată, Isav, fratele său, [era] venind, iar 400 de oameni [erau] împreună cu el! Și a împărțit Iacov copiii la Lia și [la] Rahil și [la] cele două slujitoare.

2. Și le-a pus pe cele două slujitoare și pe copiii lor în cele dintâi și pe Lia și pe copiii ei după [aceștia] și pe Rahil și pe Iosif [în] cele din urmă,

3. iar el a ieșit înaintea lor și s-a închinat [până] la pământ de 7 ori [καὶ προσεκύνησεν ἐπὶ τὴν γῆν ἑπτάκις], până ce [a fost] să se apropie fratele său.

4. Și a alergat Isav întru întâmpinarea lui și l-a îmbrățișat pe el [și] l-a sărutat. Și a căzut pe gâtul său și au plâns amândoi [καὶ προσέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἔκλαυσαν ἀμφότεροι].

5. Și a privit [și] a văzut femeile și copiii și i-a zis: „Ce îți este [sunt] ție aceștia?”. Și el i-a zis: „Copiii [cu] care l-a miluit Dumnezeu pe slujitorul tău [τὰ παιδία οἷς ἠλέησεν ὁ Θεὸς τὸν παῖδά σου]!”.

6. Și s-au apropiat slujitoarele și copiii lor și i s-au închinat.

7. Și s-a apropiat Lia și copiii ei și i s-au închinat și după aceia s-a[u] apropiat Rahil și Iosif și i s-au închinat.

8. Și i-a zis: „Ce îți este [sunt] ție acestea, toate taberele acestea [cu] care m-am întâlnit?”. Iar el i-a zis: „Pentru ca să afle slujitorul tău har înaintea ta [ἵνα εὕρῃ ὁ παῖς σου χάριν ἐναντίον σου], doamne [κύριε]!”.

9. Și Isav i-a zis: „Este [Îmi sunt] mie multe [ἔστιν μοι πολλά][1], frate [ἄδελφε]! Să-ți fie ție cele ale tale [ἔστω σοι τὰ σά]!”.

10. Și i-a zis Iacov: „Dacă am aflat har înaintea ta [εἰ εὕρηκα χάριν ἐναντίον σου], primește darurile prin mâinile mele! Pentru aceasta am văzut fața ta ca cineva [care a fost] să vadă[2] fața lui Dumnezeu [ἕνεκεν τούτου εἶδον τὸ πρόσωπόν σου ὡς ἄν τις ἴδοι πρόσωπον Θεοῦ] și bine vei voi [pentru] mine [καὶ εὐδοκήσεις με].

11. Primește binecuvântările mele pe care ți le-am adus ție [λαβὲ τὰς εὐλογίας μου ἃς ἤνεγκά σοι], că m-a miluit pe mine Dumnezeu și îmi este [sunt] mie toate [ὅτι ἠλέησέν με ὁ Θεὸς καὶ ἔστιν μοι πάντα][3]!”. Și îl silea pe el[4] și le-a luat[5].

12. Și a zis[6]: „[Dacă] am plecat [ἀπάραντες], vom merge pe calea cea dreaptă [πορευσόμεθα ἐπ᾽ εὐθεῖαν]”.

13. Și i-a zis lui: „Domnul meu cunoaște că copiii [sunt] mai plăpânzi, iar oile și vacile [caută] să fete la mine. Așadar, dacă am să le gonesc pe ele o zi[7], [atunci] vor muri toate dobitoacele.

14. Să meargă domnul meu înaintea slujitorului [său], iar eu mă voi întări în [pe] cale, după odihna călătoriei de dinaintea mea și după piciorul copilașilor [κατὰ σχολὴν τῆς πορεύσεως τῆς ἐναντίον μου καὶ κατὰ πόδα τῶν παιδαρίων][8], până ce eu am să vin către domnul meu întru Siir!”.

15. Și i-a zis Isav: „Voi lăsa împreună cu tine din poporul cel dimpreună cu mine”. Iar el i-a zis: „Pentru ce aceasta? Destul [este] că am aflat har înaintea ta, doamne”.

16. Și Isav s-a întors în ziua aceea întru calea sa, întru Siir [Σηιρ].

17. Și Iacov pleacă [a plecat] spre Corturi [Σκηνάς] și și-a făcut lui acolo case, iar dobitoacelor sale le-a făcut corturi. Pentru aceasta a chemat numele locului aceluia Corturile [Σκηνάς].

18. Și a venit Iacov întru Salim [Σαλήμ], [în] cetatea Sichimelor[9], care este în pământul lui Hanaan, [atunci] când a venit din Mesopotamia Siriei, și a tăbărât către fața cetății.

19. Și a dobândit partea câmpului – unde a stat acolo cortul său –, de la Emmor [Ἑμμώρ], tatăl lui Sihem [Συχέμ], pe 100 de miei [ἑκατὸν ἀμνῶν]

20. și a pus acolo jertfelnic [καὶ ἔστησεν ἐκεῖ θυσιαστήριον] și l-a chemat [pe el]: Dumnezeul lui Israil [καὶ ἐπεκαλέσατο τὸν Θεὸν Ισραηλ][10].


[1] Am deja multe câte am.

[2] Ca cineva care a văzut fața lui Dumnezeu.

[3] Și am de toate. Am tot ce îmi trebuie.

[4] Îl ruga stăruitor să îi primească darurile.

[5] Și Isav le-a primit, după ce Iacov a stăruit mult.

[6] Isav a zis.

[7] Dacă am să le gonesc pe ele de la spate. Dacă am să le forțez să meargă mai repede.

[8] Eu voi merge după puterea copiilor și a animalelor gestante și mă voi odihni și întări pe cale.

[9] De la forma de N. Σικιμα. În text e forma de G. pl. Σικιμων.

[10] Jertfelnicul s-a numit „Dumnezeul lui Israil”. Cu sensul că pe el se jertfește pentru Dumnezeul lui Israil.