Facerea, cap. 33, cf. LXX

1. Și a privit Iacov [și] a văzut…Și, iată, Isav, fratele său, [era] venind, iar 400 de oameni [erau] împreună cu el! Și a împărțit Iacov copiii la Lia și [la] Rahil și [la] cele două slujitoare.

2. Și le-a pus pe cele două slujitoare și pe copiii lor în cele dintâi și pe Lia și pe copiii ei după [aceștia] și pe Rahil și pe Iosif [în] cele din urmă,

3. iar el a ieșit înaintea lor și s-a închinat [până] la pământ de 7 ori [καὶ προσεκύνησεν ἐπὶ τὴν γῆν ἑπτάκις], până ce [a fost] să se apropie fratele său.

4. Și a alergat Isav întru întâmpinarea lui și l-a îmbrățișat pe el [și] l-a sărutat. Și a căzut pe gâtul său și au plâns amândoi [καὶ προσέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἔκλαυσαν ἀμφότεροι].

5. Și a privit [și] a văzut femeile și copiii și i-a zis: „Ce îți este [sunt] ție aceștia?”. Și el i-a zis: „Copiii [cu] care l-a miluit Dumnezeu pe slujitorul tău [τὰ παιδία οἷς ἠλέησεν ὁ Θεὸς τὸν παῖδά σου]!”.

6. Și s-au apropiat slujitoarele și copiii lor și i s-au închinat.

7. Și s-a apropiat Lia și copiii ei și i s-au închinat și după aceia s-a[u] apropiat Rahil și Iosif și i s-au închinat.

8. Și i-a zis: „Ce îți este [sunt] ție acestea, toate taberele acestea [cu] care m-am întâlnit?”. Iar el i-a zis: „Pentru ca să afle slujitorul tău har înaintea ta [ἵνα εὕρῃ ὁ παῖς σου χάριν ἐναντίον σου], doamne [κύριε]!”.

9. Și Isav i-a zis: „Este [Îmi sunt] mie multe [ἔστιν μοι πολλά][1], frate [ἄδελφε]! Să-ți fie ție cele ale tale [ἔστω σοι τὰ σά]!”.

10. Și i-a zis Iacov: „Dacă am aflat har înaintea ta [εἰ εὕρηκα χάριν ἐναντίον σου], primește darurile prin mâinile mele! Pentru aceasta am văzut fața ta ca cineva [care a fost] să vadă[2] fața lui Dumnezeu [ἕνεκεν τούτου εἶδον τὸ πρόσωπόν σου ὡς ἄν τις ἴδοι πρόσωπον Θεοῦ] și bine vei voi [pentru] mine [καὶ εὐδοκήσεις με].

11. Primește binecuvântările mele pe care ți le-am adus ție [λαβὲ τὰς εὐλογίας μου ἃς ἤνεγκά σοι], că m-a miluit pe mine Dumnezeu și îmi este [sunt] mie toate [ὅτι ἠλέησέν με ὁ Θεὸς καὶ ἔστιν μοι πάντα][3]!”. Și îl silea pe el[4] și le-a luat[5].

12. Și a zis[6]: „[Dacă] am plecat [ἀπάραντες], vom merge pe calea cea dreaptă [πορευσόμεθα ἐπ᾽ εὐθεῖαν]”.

13. Și i-a zis lui: „Domnul meu cunoaște că copiii [sunt] mai plăpânzi, iar oile și vacile [caută] să fete la mine. Așadar, dacă am să le gonesc pe ele o zi[7], [atunci] vor muri toate dobitoacele.

14. Să meargă domnul meu înaintea slujitorului [său], iar eu mă voi întări în [pe] cale, după odihna călătoriei de dinaintea mea și după piciorul copilașilor [κατὰ σχολὴν τῆς πορεύσεως τῆς ἐναντίον μου καὶ κατὰ πόδα τῶν παιδαρίων][8], până ce eu am să vin către domnul meu întru Siir!”.

15. Și i-a zis Isav: „Voi lăsa împreună cu tine din poporul cel dimpreună cu mine”. Iar el i-a zis: „Pentru ce aceasta? Destul [este] că am aflat har înaintea ta, doamne”.

16. Și Isav s-a întors în ziua aceea întru calea sa, întru Siir [Σηιρ].

17. Și Iacov pleacă [a plecat] spre Corturi [Σκηνάς] și și-a făcut lui acolo case, iar dobitoacelor sale le-a făcut corturi. Pentru aceasta a chemat numele locului aceluia Corturile [Σκηνάς].

18. Și a venit Iacov întru Salim [Σαλήμ], [în] cetatea Sichimelor[9], care este în pământul lui Hanaan, [atunci] când a venit din Mesopotamia Siriei, și a tăbărât către fața cetății.

19. Și a dobândit partea câmpului – unde a stat acolo cortul său –, de la Emmor [Ἑμμώρ], tatăl lui Sihem [Συχέμ], pe 100 de miei [ἑκατὸν ἀμνῶν]

20. și a pus acolo jertfelnic [καὶ ἔστησεν ἐκεῖ θυσιαστήριον] și l-a chemat [pe el]: Dumnezeul lui Israil [καὶ ἐπεκαλέσατο τὸν Θεὸν Ισραηλ][10].


[1] Am deja multe câte am.

[2] Ca cineva care a văzut fața lui Dumnezeu.

[3] Și am de toate. Am tot ce îmi trebuie.

[4] Îl ruga stăruitor să îi primească darurile.

[5] Și Isav le-a primit, după ce Iacov a stăruit mult.

[6] Isav a zis.

[7] Dacă am să le gonesc pe ele de la spate. Dacă am să le forțez să meargă mai repede.

[8] Eu voi merge după puterea copiilor și a animalelor gestante și mă voi odihni și întări pe cale.

[9] De la forma de N. Σικιμα. În text e forma de G. pl. Σικιμων.

[10] Jertfelnicul s-a numit „Dumnezeul lui Israil”. Cu sensul că pe el se jertfește pentru Dumnezeul lui Israil.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *