Teologie, cultură și dialog

Prof. Dr. Nifon Mihăiță, Arhiepiscop și Mitropolit, Teologie, cultură și dialog inter-religios în misiunea Bisericii, Ed. Bibliotheca Valahia University Press, Târgoviște, 2014, 374 p.

Solidaritatea soteriologică a creștinilor, p. 11; caracterul comunitar al Botezului: ne integrează în trupul lui Hristos, dar ne și apropie pe unii de alții, p. 12. „Dacă la vocația baptismală sunt chemați toți cei care vor să-L urmeze pe Hristos, la cea familială sunt chemați doar unii, pentru că trebuie să conștientizăm că vocația monahală este o alternativă viabilă a acele[i]ași căi mântuitoare a credinței, dar cu o altă specificitate”, p. 14.

Mijloacele de comunicare trebuie folosite, p. 40-41, „atât cât se poate, în promovarea Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos”, p. 41. „Noutatea [științifică și tehnologică] nu a speriat Biserica în niciun timp”, p. 41; „misiunea Bisericii, astăzi, în contextul globalizării, este dinamică, adaptivă, vizionară, deschisă la nou și integrativă”, p. 48.

Ernst Haeckel[1] a folosit conceptul de ecologie în 1866, p. 49. Ecoteologia, p. 52. Dumnezeu a făcut din lume „un topos teofanic”, p. 52.

„o adevărată ecologie se întemeiază pe teologie, în latura ei cosmologică, eminamente creștină”, p. 57

„A privi lumea în perspectivă seculară înseamnă a o despiritualiza, a exclude prezența divină din ea și a neglija scopul ei soteriologic și eshatologic”, p. 61.

„organizarea sinodală [a Bisericii] reflectă taina Sfintei Treimi”, p. 64; „cultura nu trebuie să fie un adversar, ci un aliat”, p. 68, al omului credincios; „fiecare gest, fiecare faptă sau vorbă a noastră, chiar munca noastră cotidiană, trebuie să fie un moment de rugăciune și de jertfă adusă lui Dumnezeu”, p. 81.

„A intra în dialog presupune o experiență de viață esențială”, p. 97, o profundă experiență duhovnicească și teologică. Iar dialogul este „cel mai bun mod de apropiere dintre oameni”, p. 97. „Misiunea…ține de natura intimă a Bisericii, manifestă vocația ei și urmărește lărgirea Împărăției lui Dumnezeu”, p. 105, 141, înmulțirea celor care se nevoiesc pentru Împărăția lui Dumnezeu.

„Sufletul culturii este chiar cultul”, p. 333. Texte diverse, prinse la un loc, în unele repetându-se și în care autorul pledează pentru dialog, pentru deschidere față de toți, pentru onestitate.


[1] A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_Haeckel.