Misiunea Bisericii ieri și azi

Ciprian Iulian Toroczkai, Misiunea Bisericii Ortodoxe, ieri și azi, Ed. Astra Museum, Sibiu, 2016, 264 p. în PDF.

L-am cunoscut pe autor la Craiova, pe 28-29 noiembrie 2022, și l-am îndrăgit pentru discursul său volubil. Aici avem de-a face cu mai multe articole din Telegraful Român publicate între 2015-2016, p. 7. Autorul are un băiat și două fete, p. 7.

„în activitatea misionară trebuie să existe respect sincer față de identitatea fiecărui popor: limbă și obiceiuri specifice”, p. 22; Albania a fost declarată stat ateu în 1967, p. 44; ÎPS Antonie Plămădeală și-a făcut Teza Doctorală cu Sfântul Dumitru Stăniloae, p. 46.

Pr. Ion Bria i-a fost Profesor autorului la Sibiu, între 1998-2000, p. 51; „preotul este chemat să predice Evanghelia nu doar prin cuvânt, ci prin întreaga sa viață”, p. 54; „Albania [a fost] primul și singurul stat declarat ateu din lume”, p. 58; „Ortodoxia trebuie să aibă o prezență și o mărturie dinamică în lume”, p. 66.

„Ortodoxia…a avut mereu o conștiință misionară trează”, p. 68; „experiența liturgico-spirituală a Ortodoxiei are implicații misionare și pastorale directe și imediate”, p. 77; „caracterul triadologic al întregii existențe eclesiale și umane”, p. 82; „centralitatea Liturghiei în misiune[a Bisericii]”, p. 87.

„Sarcina principală a teologiei este cum să exprime veșnicia în noile condiții de existență, cum să creeze un dialog între mesajul revelației și noile științe moderne: medicina, antropologia, sociologia, psihologia și psihoterapia. Devine absolut necesară constituirea de organizații teologico-științifice prin care Biserica să primească o perspectivă corectă asupra lumii contemporane și să-și selecteze cele mai bune mijloace care să-i sporească eficiența activității sale pe plan social, educațional, etc.”, p. 129.

„A face prozelitism înseamnă a utiliza alte mijloace decât Evanghelia pentru a câștiga adepți”, p. 145.

Infantilizarea noastră prin reclame, p. 160; „transmiterea Tradiției ca exigență a misiunii”, p. 166; „există o aplicare și o aprofundare a mesajului evanghelic în Tradiție pentru a satisface nevoile spirituale ale credincioșilor din fiecare nouă generație a Bisericii”, p. 173.

Musulmani creștini, nebotezați, dar care se împărtășesc cu Domnul, p. 179-180; rolul activ al Episcopului în eparhia sa, p. 185; cele două mari probleme ale Parohiei: clericalismul excesiv și pasivitatea mirenilor, p. 188.

Biserica are de-a face cu „ispitele naționaliste și [cu] cele utopic-mesianice”, p. 192; „Arhiepiscopul [Anastasios] Yannoulatos [al Albaniei] a arătat că lucrarea misionară a Bisericii Ortodoxe în regiunile ne-creștine rămâne foarte limitată. Principala cauză a acestui fapt e constituită tocmai de slaba conștientizare a dimensiunii catolice și apostolice a Bisericii în detrimentul naționalismului excesiv al Bisericilor locale. Este un sindrom care inhibă misiunea ortodoxă”, p. 193.

„scopul critic al teologiei însemna denunțarea inamicilor mesajului evanghelic”, p. 211; autorul îl dă exemplu de Patriarh apostolic pe Sfântul Pavle al Serbiei, p. 215, exemplu la care subscriu cu totul. Și, la fel, subscriu în mod deplin la desemnarea ÎPS Anastasios Iannulatos al Albaniei ca exemplu de misionar al vremurilor noastre, p. 217.

„omul contemporan posedă o acută conștiință de sine. Este un aspect de care trebuie să se țină seama, fiind conștienți însă totodată că însăși această conștiință acută de sine poate să-l facă pe om să-și dea seama de neputințele sale”, p. 238; cartea se termină în p. 239, apoi urmează Bibliografia. Opera autorului: https://ulbsibiu.academia.edu/CiprianToroczkai.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *