Facerea, cap. 36, cf. LXX

1. Și acestea [sunt] nașterile lui Isav, [iar] acesta este Edom [Εδωμ]:

2. Și Isav și-a luat femeile sale dintre fiicele hananeilor: pe Ada [Αδα], fiica lui Elon Hetteosul [Αιλων τοῦ Χετταίου], și pe Elivema [Ελιβεμα], fiica lui Ana [Ανα][1], fiul lui Sevegon Eveosul [Σεβεγων τοῦ Ευαίου],

3. și pe Vasemmat [Βασεμμαθ], fiica lui Ismail, sora lui Naveot [Ναβαιωθ].

4. Și Ada i-a născut lui Isav pe Elifas [Ελιφας] și Vasemmat i-a născut pe Raguil [Ῥαγουήλ].

5. Și Elivema i-a născut pe Ieus [Ιεους] și pe Ieglom [Ιεγλομ] și pe Core [Κόρε]. Aceștia [sunt] fiii lui Isav, cei care i s-au născut lui în pământul lui Hanaan.

6. Și a luat Isav pe femeile sale și pe fiii și pe fiicele și toate trupurile casei sale [καὶ πάντα τὰ σώματα τοῦ οἴκου αὐτοῦ] și toate averile și toate dobitoacele și toate câte a dobândit și câte a făcut în pământul lui Hanaan și a fost plecând din pământul lui Hanaan, de la fața lui Iacov, a fratelui său,

7. căci le era[u] lor multe averile [pentru] a locui la un loc și nu putea pământul pribegiei lor a-i purta pe ei de mulțimea averilor lor.

8. Și Isav a locuit în muntele lui Siir [Σηιρ], [iar] acesta, Isav, este Edom.

9. Și acestea sunt nașterile lui Isav, tatăl lui Edom, în muntele lui Siir

10. și acestea [sunt] numele fiilor lui Isav: Elifas, fiul Adei, al femeii lui Isav, și Raguil, fiul Vasemmatei, al femeii lui Isav.

11. Și fiii lui Elifas au fost Teman [Θαιμαν], Omar [Ωμαρ], Sofar [Σωφαρ], Gotom [Γοθομ] și Chenez [Κενεζ].

12. Iar Tamna [Θαμνα] era concubina lui Elifas, a fiului lui Isav, și i l-a născut lui Elifas pe Amalic [Αμαληκ]. [Și] aceștia [sunt] fiii Adei, ai femeii lui Isav.

13. Și aceștia [sunt] fiii lui Raguil: Nahot [Ναχοθ], Zare [Ζαρε], Some [Σομε] și Moze [Μοζε]. Aceștia erau fiii Vasemmatei, ai femeii lui Isav.

14. Și aceștia erau fiii Elivemei, fiica Anei, fiul lui Sevegon, femeia lui Isav: și i-a născut lui Isav pe Ieus și pe Ieglom și pe Core.

15. [Și] aceștia [sunt] stăpânitorii, fiii lui Isav: fiii lui Elifas, ai celui întâi-născut al lui Isav: stăpânitorul Teman, stăpânitorul Omar, stăpânitorul Sofar, stăpânitorul Chenez,

16. stăpânitorul Core, stăpânitorul Gotom, stăpânitorul Amalic. Aceștia [sunt] stăpânitorii lui Elifas în pământul Idumeii, aceștia [sunt] fiii Adei.

17. Și aceștia [sunt] fiii lui Raguil, fiul lui Isav: stăpânitorul Nahot, stăpânitorul Zare, stăpânitorul Some, stăpânitorul Moze. Aceștia [sunt] stăpânitorii lui Raguil în pământul lui Edom, aceștia [sunt] fiii Vasemmatei, ai femeii lui Isav.

18. Și aceștia [sunt] fiii Elivemei, ai femeii lui Isav: stăpânitorul Ieus, stăpânitorul Ieglom [și] stăpânitorul Core. Aceștia [sunt] stăpânitorii Elivemei.

19. Aceștia [sunt] fiii lui Isav și aceștia [sunt] stăpânitorii lor. Aceștia sunt fiii lui Edom.

20. Și aceștia [sunt] fiii lui Siir Horreosul [Σηιρ τοῦ Χορραίου], cel care locuiește pământul: Lotan [Λωταν], Soval [Σωβαλ], Sevegon [Σεβεγων], Ana [Ανα]

21. și Dison [Δησων] și Asar [Ασαρ] și Rison [Ρισων]. Aceștia [sunt] stăpânitorii Horreosului, ai fiului lui Siir în pământul lui Edom.

22. Și fiii lui Lotan au fost: Horri [Χορρι] și Eman [Αιμαν] și Tamna [Θαμνα], sora lui Lotan.

23. Și aceștia [sunt] fiii lui Soval: Golon [Γωλων] și Manahat [Μαναχαθ] și Ghevil [Γαιβηλ] [și] Sof [Σωφ] și Oman [Ωμαν].

24. Și aceștia [sunt] fiii lui Sevegon: Aie [Αιε] și Onan [Ωναν]. Acesta este Onas [Ωνας], care l-a aflat pe Iamin [Ιαμιν] în pustie, când păștea măgarii lui Sevegon, ai tatălui său.

25. Și aceștia [sunt] fiii lui Ana: Dison și Elivema, fiica lui Ana.

26. Și aceștia [sunt] fiii lui Dison: Amada [Αμαδα] și Asvan [Ασβαν] și Ietran [Ιεθραν] și Harran [Χαρραν].

27. Și aceștia [sunt] fiii lui Asar: Valaan [Βαλααν] și Zucam [Ζουκαμ] și Ioicam [Ιωυκαμ] și Ucan [Ουκαν].

28. Și aceștia [sunt] fiii lui Rison: Os [Ως] și Aram [Αραμ].

29. Aceștia [sunt] stăpânitorii lui Horri: stăpânitorul Lotan, stăpânitorul Soval, stăpânitorul Sevegon, stăpânitorul Ana,

30. stăpânitorul Dison, stăpânitorul Asar, stăpânitorul Rison. Aceștia [sunt] stăpânitorii lui Horri, în[tru] stăpânirile lor, în pământul lui Edom.

31. Și aceștia [sunt] împărații care au împărățit în Edom, mai înainte să împărățească împărat în Israil:

32. Și a împărățit în Edom Balac [Βαλακ], fiul lui Beor [Βεωρ], iar numele cetății sale [era] Dennava [Δενναβα].

33. Și a murit Balac și a împărățit în locul său Iobab [Ιωβαβ], fiul lui Zara din Vosorra [Βοσορρα].

34. Și a murit Iobab și a împărățit în locul său Asom [Ασομ] din pământul Temanilor.

35. Și a murit Asom și a împărățit în locul său Adad [Αδαδ], fiul lui Varad [Βαραδ], cel care l-a tăiat pe Madiam [Μαδιάμ] în câmpul lui Moab, iar numele cetății sale [era] Ghettem [Γεθθαιμ].

36. Și a murit Adad și a împărățit în locul său Samala [Σαμαλα] din Masecca [Μασεκκα].

37. Și a murit Samala și a împărățit în locul său Saul [Σαουλ] din Roovot [Ροωβωθ], cea de lângă râu.

38. Și a murit Saul și a împărățit în locul său Valaennon [Βαλαεννων], fiul lui Ahovor [Αχοβωρ].

39. Și a murit Valaennon, fiul lui Ahovor, și a împărățit în locul său Arad [Αραδ], fiul lui Varad [Βαραδ]. Și numele cetății sale [era] Fogor [Φογωρ], iar numele femeii sale [era] Meteveil [Μαιτεβεηλ], fiica lui Matret [Ματραιθ], al fiului lui Mezoob [Μαιζοοβ].

40. Acestea [sunt] numele stăpânitorilor lui Isav în[tru] semințiile lor, după locul lor, în țările lor și în[tru] neamurilor lor: stăpânitorul Tamna [Θαμνα], stăpânitorul Gola [Γωλα], stăpânitorul Ieter [Ιεθερ],

41. stăpânitorul Elivemas [Ελιβεμας], stăpânitorul Ilas [Ηλας], stăpânitorul Finon [Φινων],

42. stăpânitorul Chenez [Κενεζ], stăpânitorul Teman [Θαιμαν], stăpânitorul Mazar [Μαζαρ],

43. stăpânitorul Meghediil [Μεγεδιηλ], stăpânitorul Zafoim [Ζαφωιμ]. Aceștia [sunt] stăpânitorii Edomului în[tru] cele care au fost zidite, în[tru] pământul câștigării lor [și] acesta [a fost] Isav, tatăl lui Edom.


[1] Ana de aici fiind bărbat.