Sfântul Anastasios Sinaitul, Patriarhul Antiohiei, Exaimeron [18]

Traduceri patristice

vol. 6

*

Traduceri și comentarii de
Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș
și
Prof. Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruș

*

Sfântul Anastasios Sinaitul, Ieromonah la Sfântul Munte Sina și Patriarhul Antiohiei (sec. VII-VIII, pomenit pe 20 aprilie în Biserica Ortodoxă)

Cartea I

X. 1.  Și pentru ca să nu treci peste aceasta, la începutul creației, o să spun acum: Dumnezeu a creat tăria cerului – [sau] mai degrabă, cerul și pământul – dar apoi nu a desăvârșit cerul, care era neîmpodobit și neterminat. În schimb, începe imediat, prin cel care înfățișează [acestea], relatarea despre pământ: „iar pământul era nevăzut și nefăcut”[1].

Un tâlcuitor, explicând acest pasaj, a zis că poporul lui Israil, pe când era în Egipt, s-a închinat creaturilor pământești ca unor dumnezei. Deci Dumnezeu, dorind să îl despartă pe Israil de o asemenea idolatrie, a învățat aici că cele de pe pământ sunt creații/ făpturi.

Un alt tâlcuitor, însă, s-a împotrivit. „Cu toate acestea”, a zis el, „Israil s-a închinat și oștirii cerului și soarelui și stelelor – după cum ne spun Profeții[2]. Era nevoie să fie împodobit cerul astfel încât Israil să nu i se închine lui. Lucifer, cel ce răsare dis-de-dimineață și care a adus odinioară zorii, nu fusese încă izgonit[3]”.

Dar eu zic că pământul – omul care a auzit: „pământul ești și întru pământ vei merge”[4] – a alunecat și s-a scufundat în adâncul Tartarului, unde, în păcatele lui, a încolțit spini și ierburi cu ghimpi[5]. De aceea, povestitorul adaugă cele spuse despre pământ.

2. Într-adevăr, pentru că pământul și omul născut din pământ aveau să-L vadă pe Dumnezeu întrupat mai înaintea Îngerilor, [de aceea] Dumnezeu a împodobit mai întâi pământul, înaintea cerului[6]. Orânduind lucrurile/ făpturile de dedesubt, le-a curățit și le-a luminat pe ele mai înaintea celor de sus.

Înaintea Heruvimilor și a Serafimilor, Magii și vameșii și tâlharii și desfrânații și păcătoșii L-au privit pe Dumnezeu, față către față. Dar ei [unii dintre ei] L-au batjocorit și L-au respins și L-au trimis ca să fie văzut de către Puterile de sus. Îngerii nu L-au văzut pe El niciodată în esența și firea Sa, pentru că numai Tatăl Îl cunoștea pe El, și numai El Îl cunoștea pe Tatăl[7]. Și, mai înainte de Îngeri, omul L-a văzut pe El întrupat. David adeverește aceasta, atunci când spune: „Cerul cerului este al Domnului, iar pământul l-a dat fiilor oamenilor”[8].

Zicând acestea, David, în mod deschis și limpede arată cele ce urmează. Cerul, prin natura sa, stă mai presus de toate. Iar Cuvântul, Fiul ceresc al cerescului Tată din cer, nu este cunoscut după firea Sa de nimeni altcineva decât de Domnul tuturor. Vorbesc aici despre Dumnezeu, Stăpânul și Tatăl după har al tuturor celor de pe pământ. „Iar pământul l-a dat fiilor oamenilor”. Aceasta înseamnă că pământul ni l-a dat nouă, fiii unor părinți trupești, [aici,] jos[9]. Sau, mai degrabă, ne arată nouă nașterea pământească a Cuvântului, ca să înțelegem câte ceva din taina acesteia, dar nu pe toată[10].


[1] Fac. 1, 2.

[2] Cf. II. Cron. 33, 3, Ier. 7, 18; 8, 2; 19, 13, Sof. 1, 5.

A se vedea:

Cartea Sfântului Profet Ieremias (ediția liturgică), traducere și note de Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș, Teologie pentru azi, București, 2022, cf. https://www.teologiepentruazi.ro/2022/02/21/cartea-sfantului-profet-ieremias-editia-liturgica/.

Cartea Sfântului Profet Sofonias, traducere și note de Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș, Teologie pentru azi, București, 2016, cf. https://www.teologiepentruazi.ro/2016/05/10/cartea-sfantului-profet-sofonias/.

[3] Cf. Is. 4, 12.

[4] Fac. 3, 19.

A se vedea traducerea Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș, cf. https://www.teologiepentruazi.ro/2022/02/19/facerea-cap-3-cf-lxx/.

[5] Cf. Fac. 3, 18.

[6] Cf. Fac. 1, 11-12. A se vedea traducerea Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș, cf. https://www.teologiepentruazi.ro/2022/02/13/facerea-cap-1-cf-lxx/.

[7] Cf. Mt. 11, 27, Lc. 10, 22.

[8] Ps. 113, 24. A se vedea Psalmii liturgici, traducere și note de Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș, Teologie pentru azi, București, 2017, cf. https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/05/psalmii-liturgici/.

[9] Cf. In. 1, 12-13.

[10] Cf. In. 1, 14.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *