Facerea, cap. 46, cf. LXX

1. Și Israil a luat, el și toate cele ale sale, [și] a venit la Fântâna jurământului și a jertfit jertfă Dumnezeului tatălui său [καὶ ἔθυσεν θυσίαν τῷ Θεῷ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ], al lui Isaac.

2. Și Dumnezeul lui Israil, în vedenia nopții [ἐν ὁράματι τῆς νυκτὸς], i-a zis, zicându-i: „Iacove! Iacove!”. Iar el a zis: „Ce este?”.

3. [Și El] îi zice [lui]: „Eu sunt Dumnezeul părinților tăi [Ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς τῶν πατέρων σου]! Nu te teme să cobori întru Egiptos [μὴ φοβοῦ καταβῆναι εἰς Αἴγυπτον], căci întru neam mare te voi face pe tine acolo [εἰς γὰρ ἔθνος μέγα ποιήσω σε ἐκεῖ]!

4. Și eu Mă voi coborî împreună cu tine întru Egiptos [καὶ Ἐγὼ καταβήσομαι μετὰ σοῦ εἰς Αἴγυπτον] și Eu te voi sui pe tine până la sfârșit [καὶ Ἐγὼ ἀναβιβάσω σε εἰς τέλος], iar Iosif își va pune mâinile pe ochii tăi [καὶ Ιωσηφ ἐπιβαλεῖ τὰς χεῖρας ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς σου][1]”.

5. Și s-a ridicat Iacov de la Fântâna jurământului și l-au luat fiii lui Israil pe tatăl lor și gospodăria și pe femeile lor în carele pe care le-a trimis Iosif să-l ridice pe el[2].

6. Și și-au luat averile lor și toată agoniseala pe care au agonisit-o în pământul lui Hanaan [și] au intrat întru Egiptos Iacov și toată sămânța sa împreună cu el.

7. Fiii și fiii fiilor săi [fiind] împreună cu el, fiicele și fiicele fiilor săi și toată sămânța sa a adus-o întru Egiptos.

8. Și acestea [sunt] numele fiilor lui Israil, care au intrat întru Egiptos: Iacov și fiii celui întâi-născut al lui Iacov, Rubin.

9. Iar fiii lui Rubin [au fost] Enoh [Ἑνώχ] și Fallus [Φαλλους], Asron [Ασρων] și Harmi [Χαρμι].

10. Iar fiii lui Simeon [au fost] Iemuil [Ιεμουηλ] și Iamin [Ιαμιν] și Aod [Αωδ] și Iahin [Ιαχιν] și Saar [Σααρ] și Saul [Σαουλ], fiul hananitisei[3] [υἱὸς τῆς χανανίτιδος].

11. Iar fiii lui Levi [au fost] Ghirson [Γηρσων], Caat [Κααθ] și Merari [Μεραρι].

12. Iar fiii lui Iudas [au fost] Ir [Ἤρ] și Avnan [Αυναν] și Silom [Σηλωμ] și Fares [Φάρες] și Zara [Ζάρα]. Și a[u] murit Ir și Avnan în pământul Hanaanului, iar fiii lui Fares au fost Asron [Ασρων] și Iemuil [Ιεμουηλ].

13. Iar fiii lui Issahar [Ἰσσαχάρ][au fost] Tola [Θωλα] și Fua [Φουα] și Iasuv [Ιασουβ] și Zamvram [Ζαμβραμ].

14. Iar fiii lui Zabulon [au fost] Sered [Σερεδ] și Allon [Αλλων] și Aloil [Αλοηλ].

15. Aceștia [au fost] fiii Liei, pe care i-a născut lui Iacov în Mesopotamia Siriei, și pe Dina, pe fiica sa. [Iar] toate sufletele, fiii și fiicele, [au fost] 33 [τριάκοντα τρεῖς].

16. Iar fiii lui Gad [au fost] Safon [Σαφων] și Anghis [Αγγις] și Savnis [Σαυνις] și Tasovan [Θασοβαν] și Aidis [Αηδις] și Aroidis [Αροηδις] și Aroilis [Αροηλις].

17. Iar fiii lui Asir [au fost] Iemna [Ιεμνα] și Iesua [Ιεσουα] și Ieul [Ιεουλ] și Varia [Βαρια] și Sara [Σαρα], sora lor. Iar fiii lui Varia [au fost] Hovor [Χοβορ] și Melhiil [Μελχιηλ].

18. Aceștia [au fost] fiii Zelfei, pe care a dat-o Laban Liei, fiicei sale, [cea] care i-a născut pe aceștia lui Iacov: 16 suflete [δέκα ἓξ ψυχάς].

19. Iar fiii Rahilei, ai femeii lui Iacov, [au fost] Iosif și Veniamin.

20. Iar fiii lui Iosif, în pământul Egiptosului, pe care i-a născut lui Asennet, fiica lui Petefris, a preotului cetății Soarelui, au fost Manassi și Efrem. Iar fiii [fiul] lui Manassi, pe care i-a născut [i l-a născut] lui concubina Sira [Σύρα], au fost [a fost] Mahir [Μαχιρ]. Iar Mahir l-a născut pe Galaad [Γαλαάδ]. Iar fiii lui Efrem, ai fratelui lui Manassi, [au fost] Sutalaam [Σουταλααμ] și Taam [Τααμ]. Iar fiii [fiul] lui Sutalaam [a fost] Edem [Εδεμ].

21. Iar fiii lui Veniamin [au fost] Vala [Βαλα] și Hovor [Χοβωρ] și Asvil [Ασβηλ]. Iar fiii lui Vala [au fost] Ghira [Γηρα] și Noeman [Νοεμαν] și Aghis [Αγχις] și Ros [Ρως] și Mamfin [Μαμφιν] și Ofimin [Οφιμιν]. Iar Ghira l-a născut pe Arad [Αραδ].

22. Aceștia [au fost] fiii Rahilei, pe care i-a născut lui Iacov, toate sufletele [fiind] 18 [πᾶσαι ψυχαὶ δέκα ὀκτώ].

23. Iar fiii [fiul] lui Dan [a fost] Asom [Ασομ].

24. Iar fiii lui Neftali [au fost] Asiil [Ασιηλ] și Goini [Γωυνι] și Issaar [Ισσααρ] și Sullim [Συλλημ].

25. Aceștia [au fost] fiii Valei, pe care a dat-o Laban Rahilei, fiicei sale, [cea] care i-a născut pe aceștia lui Iacov: toate sufletele [fiind] 7 [πᾶσαι ψυχαὶ ἑπτά].

26. Iar toate sufletele care au intrat împreună cu Iacov întru Egiptos, cei care au ieșit din coapsele sale [οἱ ἐξελθόντες ἐκ τῶν μηρῶν αὐτοῦ], afară de femeile fiilor lui Iacov: toate sufletele [au fost] 66 [πᾶσαι ψυχαὶ ἑξήκοντα ἕξ].

27. Iar fiii lui Iosif, cei care i s-au născut lui în pământul Egiptosului, [au fost] 9 suflete [ψυχαὶ ἐννέα]. [Așa că,] toate sufletele casei lui Iacov, cele care au intrat întru Egiptos, [au fost] 75 [ἑβδομήκοντα πέντε].

28. Iar pe Iudas l-a trimis înaintea sa către Iosif, [ca] să-l întâmpine pe el la cetatea Eroilor [Ἡρώων πόλιν], întru pământul Ramessi [εἰς γῆν Ραμεσση].

29. Și a înhămat Iosif carele sale [și] s-a suit întru întâmpinarea lui Israil, a tatălui său, la cetatea Eroilor. Și a fost văzându-l lui [pe el și] a căzut pe gâtul său și a plâns [cu] plângere mai multă [καὶ ἔκλαυσεν κλαυθμῷ πλείονι].

30. Și a zis Israil către Iosif: „Voi muri de acum [ἀποθανοῦμαι ἀπὸ τοῦ νῦν][4], întrucât am văzut fața ta [ἐπεὶ ἑώρακα τὸ πρόσωπόν σου], căci încă trăiești tu [ἔτι γὰρ σὺ ζῇς]!”.

31. Și a zis Iosif către frații săi: „Cel care a suit [Suindu-mă], îi voi vesti lui Farao și îi voi zice lui: «Frații mei și casa tatălui meu, care erau în pământul lui Hanaan, au venit către mine!

32. Și oamenii sunt păstori, căci oameni hrănind dobitoace erau, și dobitoacele și boii și toate cele ale lor le-au adus».

33. Așadar, dacă are să vă cheme pe voi Farao și are să vă zică vouă: «Care este lucrul vostru?»,

34. îi veți zice [lui]: «Slujitorii tăi oameni hrănind dobitoace suntem, de copil [de copii] până acum, și noi și părinții noștri». Pentru ca să locuiți în pământul Ghesem al Arabiei, căci urâciune le este egiptenilor tot păstorul oilor”.


[1] El îți va închide ochii tăi când tu vei adormi duhovnicește.

[2] Pe Sfântul Iacov.

[3] De la forma de N. χανανῖτις, pentru că în text avem G.

[4] Pot să mor de aici încolo, pentru că te-am văzut în viață!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *