Apocalipsis, cap. 6, cf. BYZ

1. Și am văzut că a deschis Mielul una din cele 7 peceți și am auzit-o pe una din cele 4 vietăți zicându-mi ca glasul de tunet: „Vino și vezi [Ἔρχου καὶ ἴδε]!”.

2. Și, iată, calul cel alb [ἵππος λευκός]! Și cel care șade pe el având arc. Și i-a fost dată lui cununa și a ieșit biruind și pentru ca să biruie.

3. Și când a deschis cea de-a doua pecete, am auzit-o pe cea de-a doua vietate zicându-mi: „Vino [și vezi]!”.

4. Și a ieșit altul: calul de foc [ἵππος πυρός]. Și celui șezând pe el i-a fost dat lui să ia pacea de pe pământ [λαβεῖν τὴν εἰρήνην ἐκ τῆς γῆς], pentru ca unul pe altul să se înjunghie [ἵνα ἀλλήλους σφάξωσιν]. Și i-a fost dată lui sabia cea mare [καὶ ἐδόθη αὐτῷ μάχαιρα μεγάλη].

5. Și când a deschis cea de-a treia pecete, am auzit-o pe cea de-a treia vietate zicându-mi: „Vino și vezi!”. Și, iată, calul cel negru [ἵππος μέλας]! Și cel care șade pe el având cumpăna în mâna sa.

6. Și am auzit glas din mijlocul celor patru vietăți zicându-mi: „Hinixul[1] de grâu un dinar și trei hinixuri de orz un dinar! Și [la] ulei și [la] vin să nu faci nedreptate!”.

7. Și când a deschis cea de a patra pecete, am auzit-o pe cea de a patra vietate zicându-mi: „Vino și vezi!”.

8. Și, iată, calul cel palid [ἵππος χλωρός]! Și cel șezând deasupra sa, numele său [fiind] Moartea [ὁ Θάνατος], iar Iadul [ὁ ᾍδης] îi urma lui. Și i-a fost dată lui puterea pe[ste] cea de a patra [parte] a pământului, [pentru ca] să ucidă cu sabia și cu foametea și cu moartea și cu fiarele pământului.

9. Și când a fost deschisă cea de-a cincea pecete, am văzut dedesubtul jertfelnicului sufletele celor înjunghiați pentru cuvântul lui Dumnezeu [εἶδον ὑποκάτω τοῦ θυσιαστηρίου τὰς ψυχὰς τῶν ἐσφαγμένων διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ] și pentru mărturia Mielului [διὰ τὴν μαρτυρίαν τοῦ Ἀρνίου], pe care o aveau,

10. și au strigat [cu] glas mare, zicând: „Până când, Stăpânul, Cel Sfânt și Cel adevărat, nu judeci și [nu] răzbuni sângele nostru [οὐ κρίνεις καὶ ἐκδικεῖς τὸ αἷμα ἡμῶν] de la cei care locuiesc pe pământ?”.

11. Și le-a fost dat lor, fiecăruia, veșmântul cel alb și le-a fost grăindu-le lor ca să se odihnească încă o vreme, până ce or să se împlinească și cei împreună robi [cu] ei și frații lor și care vor fi omorâți ca și ei.

12. Și am văzut când s-a deschis cea de-a șasea pecete și cutremurul cel mare [σεισμὸς μέγας] a fost și soarele s-a făcut negru ca sacul cel de păr [ὁ ἥλιος μέλας ἐγένετο ὡς σάκκος τρίχινος] și luna s-a făcut întreagă ca sângele [καὶ ἡ σελήνη ὅλη ἐγένετο ὡς αἷμα].

13. Iar stelele cerului au căzut spre pământ, precum smochinul a lepădat smochinele necoapte ale lui, de vântul cel mare clătinându-se.

14. Și cerul a fost dat la o parte [Καὶ ὁ οὐρανὸς ἀπεχωρίσθη], precum cartea înfășurată [ὡς βιβλίον ἑλισσόμενον], iar tot muntele și [toată] insula din locurile lor au fost clătinate.

15. Și împărații pământului și cei mari și conducătorii și cei bogați și cei tari și tot robul și cel liber s-au ascuns pe ei înșiși întru peșteri și întru pietrele munților [ἔκρυψαν ἑαυτοὺς εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰς πέτρας τῶν ὀρέων]

16. și zic munților și pietrelor: „Cădeți pe[ste] noi și acoperiți-ne pe noi de la fața Celui șezând pe tron [Πέσετε ἐφ᾽ ἡμᾶς καὶ κρύψατε ἡμᾶς ἀπὸ προσώπου τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου] și de la urgia Mielului [καὶ ἀπὸ τῆς ὀργῆς τοῦ Ἀρνίου]!

17. Că[ci] a venit ziua cea mare a urgiei Sale [ὅτι ἦλθεν ἡ ἡμέρα ἡ μεγάλη τῆς ὀργῆς Αὐτοῦ] și cine poate să stea [împotriva ei]?”.


[1] L-am transliterat pe χοῖνιξ. A se vedea: https://www.biblicalcyclopedia.com/C/choenix.html.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *